Nový kultúrno-turistický produkt – mobilná aplikácia Bratislava Fashion Map

856

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovak Fashion Council a mestom Bratislava vytvoril Bratislava Fashion Map, unikátny produkt, ktorý v novembri 2018 dostal nadstavbu vo forme mobilnej aplikácie.

Táto výnimočná spolupráca, ktorá úspešne funguje práve vďaka prepojeniu sektora verejnej správy, občianskej iniciatívy, aktivistov v turizme a podnikateľov, sa začala vykreovaním prvej Bratislavskej módnej mapy, o rok nato pokračovala jej aktualizáciou a rozšírením a v neposlednom rade vytvorením mobilnej aplikácie, ktorá okrem mapy v digitálnej verzii prináša aj množstvo ďalších užitočných informácií predovšetkým pre návštevníkov Bratislavy, ale takisto aj pre všetkých milovníkov módy a originálneho kreatívneho dizajnu.

Bratislavský samosprávny kraj vníma rozvoj módneho turizmu ako veľký potenciál nielen pre Bratislavu, ale aj pre región a plánuje v tejto spolupráci pokračovať aj naďalej, či už napojením aplikácie, ktorá zahŕňa aj dopravnú sekciu, na novovytvorenú aplikáciu Bratislavskej integrovanej dopravy alebo formou inej nadstavby, ktorá dá dôraz na styčné body prepájajúce kultúru s turizmom.