Obce Modra a Šenkvice vyhlásili obstarávanie na zhotoviteľa novej cyklocesty

769

Z dôvodu prudkého nárastu cien stavebného materiálu, vysúťažený zhotoviteľ stavebných prác Cyklocesty Modra-Šenkvice spoločnosť Doprastav a.s., nebola schopná zrealizovať danú stavbu za vysúťaženú cenu. Z uvedeného dôvodu Združenie obcí Modra-Šenkvice urýchlene vyhlásilo nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác Cyklocesty Modra-Šenkvice.  Cieľom projektu je vybudovať cyklodopravné spojenie medzi Modrou a moderným dopravným terminálom v Šenkviciach. Obyvatelia Modry tak získajú bezpečný a pohodlný prístup k železničnému spojeniu. Projekt realizuje Združenie obcí Modra-Šenkvice.

„Vďaka podpore IROP im tak ponúkneme ekologickú a udržateľnú alternatívu mobility. V rámci dopravného terminálu, ktorého výstavba bola tiež realizovaná s finančnou podporou IROP, je už v súčasnosti zrealizovaný priestor pre parkovanie bicyklov,“ približuje mesto na webe.

Navrhovaný projekt predstavuje cyklocestu – trasu vedúcu územím viníc severovýchodne od cesty III/1046, ktorá spája Modru a Šenkvice po existujúcich a novonavrhovaných poľných cestách. Existujúce cesty sa za týmto účelom opravia, a dosiaľ nespevnené cesty vybudujú v celej hrúbke konštrukcie.

Cyklocesta bude slúžiť pre turistické účely aj pre dopravu do zamestnania medzi Modrou a Šenkvicami a tiež ako prístup k priľahlým pozemkom – viniciam. Jej dĺžka bude 4,96 km. Na trase sú navrhnuté tri odpočívadlá s príslušným vybavením.

Výzva na podlimitnú zákazku bola zverejnená na ÚVO. Viac informácii nájdete na webe ÚVO TU.

Zdroj: Modra