Obnova Mariánskeho stĺpa v Pezinku bola úspešne ukončená

1129

Mariánsky stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie — Immaculaty  na Radničnom námestí v Pezinku je obnovený. Historická pamiatka mesta tak po dvadsiatich rokoch znovu získala reprezentatívny vzhľad.

Obnova si vyžiadala vyčistenie celého súsošia , odstránenie nánosov a starých plomb, vyplnenie zvetraných prasklín v pieskovci, výmenu poškodených, doplnenie chýbajúcich dlaždíc na podeste (čo je zvýšený stupeň, na ktorom stĺp stojí) a ich kompletné vyškárovanie , farebné zjednotenie doplnených a vyčistených častí, obnovenie písmomaľby a konzervovanie. Práce sa začali 5. októbra 2020 a okrem centrálneho stĺpa a stĺpikov ohrady, ktoré sú žulové, vyčistená pamiatka získala svietivý biely vzhľad.

Práce na obnove Mariánskeho stĺpa realizoval Pavol Slezák, ktorý uspel vo verejnom obstarávaní . V rozhovore s ním sme sa dozvedeli, že obnova podesty  bola prácnejšia, než predpokladal. Po vybratí poškodených dlažobných kameňov zistil, že je pod nimi len štrk a treba ich podbetónovať. Vyosená  vodorovná plocha podesty voči zvislej bránila obložiť zvislú časť presne, kameňom bolo treba prispôsobovať hrúbku. Kamene na podeste boli veľmi znečistené žuvačkami a voskom zo sviečok, tie si vyžiadali prebrúsiť hrubšiu vrstvu. Obnova bola ukončená  v požadovanom termíne, 6. novembra 2020. Podľa Eduarda Zvaríka z Mestského múzea v Pezinku, ktorý vykonával dohľad nad obnovou Mariánskeho stĺpa , bola dodržaná požadovaná farebnosť a umelecko-historické parametre.  V dohľadnom čase bude opravené svietidlo z podesty , ktoré bolo poškodené. Osvetlenie pamiatku večer zvýrazní  a dodá námestiu pôvabnú atmosféru.

Panna Mária je symbolom mesta, jej postava sa nachádza aj v erbe Pezinka. Tohtoročná obnova Mariánskeho stĺpa v Pezinku sa zavŕšila práve v období, keď vrcholí druhá vlna pandémie koronavírusu na Slovensku, čo je zvláštna paralela.

Z histórie morových stĺpov

V období baroka vznikali morové stĺpy a súsošia s Immaculatou na celom území Európy na pamiatku obetí a z vďačnosti za ukončenie epidémií, najčastejšie cholery a moru. Aj Mariánsky stĺp v Pezinku vznikol z takého dôvodu. Vďaka vdove po kúpeľníkovi a senátorovi Anne Márii Schmidtovej, ktorá vo svojom testamente odkázala sto zlatých na sochu Panny Márie. Ak by tieto prostriedky nestačili, mali sa ešte ďalšie doložiť z jej majetku aby sa vyhotovila: „dúkladná a statečná statua“. Mariánsky stĺp postavili v roku 1749 na námestí, od roku 1772 bola okolo neho umiestnená aj reťazová ohrada. Stĺp obnovili v roku 1899 a opäť po II. svetovej vojne,  pretože bol poškodený pri prechode frontu. V roku 1958 rozhodol národný výbor o premiestnení stĺpa z pôvodného miesta pri Dolnom kostole ďalej na Radničné námestie, kde zostal nielen do reštaurovania v roku 2000, ale podnes.  

Zdroj: Pezinok.sk – autor článku Irena Dorotjaková