Ocenenie v sociálnej oblasti: Beata Kevická z DSS Rozsutec

4465

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne odovzdáva ocenenia pracovníkom v sociálnej oblasti. Inak tomu nebolo ani v roku 2023. Ocenených bolo 35 zamestnancov. Rovnako si ocenenie prevzalo aj päť prijímateľov sociálnych služieb a jedno zariadenie. Župa má celkovo vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 zariadení sociálnych služieb.

Beata Kevická, sociálna pracovníčka v Domove sociálnych služieb Rozsutec, zanecháva hlboký dojem nielen na svojich kolegov, ale aj na prijímateľov služieb najmä svojou oddanosťou a profesionálnym prístupom Jej dlhoročná práca v oblasti sociálnej starostlivosti je ohromujúcou ukážkou oddanej služby a lásky k druhým.

Pani Kevická začala pracovať v DSS Rozsutec v roku 2008 a odvtedy neprestáva preukazovať svoj záväzok voči svojej práci a klientskej komunite. Jej prístup k prijímateľom služieb je založený na dôvere, úcte a empatickej starostlivosti. Často sa stane dôverníčkou pre svojich klientov, ktorí sa s ňou radi rozprávajú a vyjadrujú svoje obavy a radosť.

„KAŽDÝ DEŇ PRICHÁDZA NOVÁ VÝZVA“

Okrem toho, že je vynikajúcim opatrovateľom, pani Kevická preukázala aj schopnosť zastupovať chýbajúcich kolegov a byť oporou v zložitých situáciách, ako sú zdravotné krízy prijímateľov služieb. Jej precízna práca v dokumentácii a starostlivá pozornosť k detailom sú príkladom kvality.

Celý kolektív v DSS Rozsutec srdečne gratuluje Beate Kevickej k tomuto zaslúženému oceneniu a je nesmierne vďačný za jej oddanosť a prínos vo sfére sociálnej starostlivosti. Jej práca je príkladom toho, ako aj malé gestá a každodenné úsilie môžu mať veľký vplyv na kvalitu života tých, ktorí potrebujú pomoc.