Úvod Registrácia za náhradníka na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Registrácia za náhradníka na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Registrácia za náhradníka na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Záleží nám na tom, aby sme pomohli tým, ktorí sú najviac ohrození koronavírusom. Preto sme vytvorili možnosť pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) a pacientov so závažnými a stredne závažnými ochoreniami prednostne sa prihlásiť do zoznamu náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Uprednostňujeme aj darcov krvi a tehotné ženy (2. a 3. trimester). V neposlednom rade ponúkame možnosť zaregistrovať sa ako náhradník aj záujemcom bez diagnóz v prípade, že ostanú nevyužité vakcíny.

Nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie.

  1. Uprednostnení budú držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutého (ŤZP), pacienti so závažnými alebo stredne závažnými ochoreniami (na očkovanie si so sebou prineste preukaz ŤZP alebo lekársky posudok), darcovia krvi (na očkovanie si prineste preukaz darcu krvi alebo potvrdenie o udelení Janského, resp. Kňazovického plakety) a tehotné ženy (2. a 3. trimester).
  2. Systém nie je náhradou oficiálnej registrácie cez stránku Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Ministerstva zdravotníctva SR. Aj po registrácii do tohto systému Vám odporúčame registrovať sa na riadny termín na stránke vakcinacia.nczisk.sk.
  3. Tento systém slúži na registráciu do zoznamu náhradníkov, ktorý Bratislavský samosprávny kraj využije v prípade, že sa na očkovací termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez internetovú stránku vakcinacia.nczisk.sk.
  4. V prípade, že bude voľný termín na očkovanie zo zoznamu náhradníkov, musí byť zaregistrovaná osoba pripravená sa dostaviť do vybraného očkovacieho centra (Národný futbalový štadión v Bratislave, Mestská poliklinika v Pezinku alebo Zdravotnícke centrum v Malackách).
Odoslať registráciu