Veľkokapacitné očkovacie centrum: Otázky a odpovede

50084

Bratislavský samosprávny kraj spustil veľkokapacitné očkovacie centrum proti ochoreniu COVID-19. Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky o tomto projekte.

PRIESTORY

Prečo si Bratislavský samosprávny kraj vybral práve priestory Národného futbalového štadióna?
Bratislavský samosprávny kraj urobil prieskum viacerých lokalít. Išlo najmä o športoviská a veľké haly. Skúmali sme, či je priestor voľný (napríklad či tam neprebiehajú tréningy alebo zápasy), aké je technické vybavenie, dopravná dostupnosť (vrátane parkovacích kapacít), cenové podmienky a pod. Národný futbalový štadión spĺňa všetky tieto predpoklady. Je lokalizovaný v širšom centre s výbornou dopravnou dostupnosťou, má dostatočné parkovacie kapacity, má potrebné technické vybavenie (napríklad špičkové technológie filtrácie vzduchu), bol aj cenovo najvýhodnejší a zároveň je voľný.

V akých priestoroch sa bude očkovať? Bude sa očkovať na trávniku štadióna?
Očkovanie bude prebiehať v moderne vybavených konferenčných priestoroch vo vnútri. Budete teda chránení pred nepriaznivým počasím. Priestor je delený na tieto časti: registrácia, pohovor s lekárom, očkovanie, pozorovacia časť (oddychová zóna).

Ako je riešená dezinfekcia priestorov a ochrana pred vírusom?
Priestor ako Národný futbalový štadión je pre veľkokapacitné očkovanie mimoriadne bezpečné miesto. Vďaka pravidelnej filtrácii vzduchu a unikátnym technológiám je všetko zabezpečené tak, aby sa pri očkovaní nikto nenakazil.

Národný futbalový štadión

PROCES OČKOVANIA

Ako sa môžem prihlásiť na očkovanie?
Prihlasovanie na očkovanie spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (teda nie Bratislavský samosprávny kraj). Požiadavku na očkovanie môžete zadať cez portál vakcinacia.nczisk.sk.

Kto sa môže prihlásiť na očkovanie?
Aktuálne informácie nájdete na portáli vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Môžu sa prihlásiť náhradníci?
Ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sú uvedené v prvej línii pre náhradnícke zoznamy, môžu využiť prihlasovací formulár pre ŤZP.

Ako bude prebiehať očkovanie?
Registrácia -> Vstupný pohovor s lekárom -> Očkovanie -> Pozorovanie (15 minút) -> Odchod

Čo si mám so sebou priniesť?
Občiansky preukaz (alebo kartičku poistenca) a COVID PASS (SMS alebo e-mail). Očkovanie bude povolené len osobám, ktoré sa prihlásili cez registračný formulár a spĺňajú aktuálne kritériá (kritická infraštruktúra, vek, ŤZP, atď.)

Čo si obliecť?
Dajte si také oblečenie, ktoré si môžete čo najrýchlejšie vyzliecť, nebude vám prekážať a vďaka ktorému si budete môcť ľahko obnažiť jedno rameno ruky (ktoré nie je dominantné).

S akou časovou rezervou mám prísť?
Príďte načas alebo maximálne 5 minút pred termínom, ktorý ste dostali v SMS. Ak prídete príliš skoro, pred očkovacím centrom sa budú tvoriť zbytočné rady. Každý objednaný bude zaočkovaný.

Čo sa ma bude pýtať lekár?

  1. Máte príznaky akútneho ochorenia (teplota nad 37 °C, kašeľ, bolesť hrdla, slabosť, malátnosť, bolesť kĺbov,…)?
  2. Trpíte závažným ochorením, ktoré bolo v minulosti posudzované ako prekážka očkovania?
  3. Mali ste v minulosti závažnú reakciu po podaní vakcíny – napr. anafylaktický šok?
  4. Mali ste niekedy v minulosti závažné vedľajšie účinky po podaní vakcíny?
  5. Máte vážnu poruchu zrážanlivosti krvi alebo beriete lieky na riedenie krvi?
  6. Máte závažnú poruchu imunity?
  7. Ste tehotná alebo dojčíte?
  8. Absolvovali ste v posledných dvoch týždňoch nejaké iné očkovanie?

Koľko bude očkovanie trvať?
Vyhraďte si čas približne pol hodinu. Samotné očkovanie je veľmi rýchle, ale približne 15 minút bude potrebné počkať na pozorovanie, či nenastali vedľajšie účinky.

Ako budem informovaný o termíne preočkovania?
Národné centrum zdravotníckych informácií by vám malo zaslať SMS a e-mail.

V návode, ktorý koluje na internete, sa odporúča, aby registrujúci označili, že patria ku kritickej infraštruktúre (tzv. fáza 1) s dovetkom, že to nikto nekontroluje.
Kontrolujeme to. Ľudí, ktorí sa nepredložia hodnoverný doklad, nezaočkujeme. Lenže zbytočne to všetkých zdržuje a oberá o miesto na očkovanie pre tých, ktorí to naozaj potrebujú.

O očkovanie v Národnom futbalovom štadióne vraj nie je záujem.
Opak je pravdou, o očkovanie je v našom kraji aj v našom očkovacom centre veľmi veľký záujem. V Bratislavskom kraji bolo k 1.4. prvou dávkou zaočkovaných 114 tisíc ľudí a druhou dávkou len 47 tisíc ľudí. To je stále mnohonásobne menej, ako je počet záujemcov.

Môžu sa zaočkovať náhodní okoloidúci?
Teoreticky áno, prakticky nie. Očkujeme v prvom rade ľudí zo zoznamov NCZI, a potom zdravotne ťažko postihnutých. Ak na konci dňa ostanú nevyužité dávky očkovacej látky, ponúkneme ich záujemcom v súlade s kritériami Ministerstva zdravotníctva (onkologickí pacienti, hemato-onkologické ochorania, ľuďom po transplantácii orgánov atď.)

Koľko ostane denne nepoužitých dávok očkovacej látky?
Veľmi málo. V jednej ampulke je 10 dávok, takže ide rádovo o pár dávok z každej otvorenej ampulky. Napríklad v sobotu 3. apríla ostalo nevyužitých 13 dávok a tie sme využili pre ľudí s vážnymi zdravotnými problémami. Aj keby sme radi zaočkovali úplne všetkých záujemcov, ak nemáte nejakú vážnu diagnózu, je úplne zbytočné, aby ste čakali pred očkovacím centrom.

VAKCÍNA

Akou vakcínou sa očkuje?
Vakcíny dodáva štát a v súčasnosti sa očkuje vakcínou AstraZeneca.

Budem si môcť vybrať druh vakcíny?
Aktuálne predpisy neumožňujú očkovať na jednom mieste viacerými vakcínami naraz.

Aká je účinnosť vakcíny?
Podľa štúdie Edinburskej univerzity už prvá dávka tejto vakcíny znižuje riziko hospitalizácie až o 94 %. Počas klinickej štúdie sa zaznamenalo 59,5 % zníženie počtu symptomatických prípadov ochorenia COVID19 u osôb, ktoré dostali očkovaciu látku AstraZeneca. Viac informácií o vakcíne nájdete TU.

Kto sa môže očkovať vakcínou AstraZeneca?
Vakcína AstraZeneca je od začiatku registrovaná pre ľudí od 18 rokov. Na Slovensku sa ňou podľa aktualizovanej stratégie očkujú ľudia do 70 rokov.

Aké vedľajšie účinky môžu nastať?
Ako každý liek aj vakcína môže mať niektoré sprievodné účinky, ktoré väčšinou trvajú 1-2 dni. Po prvej dávke je ich množstvo a intenzita vyššia ako po druhej vakcíne. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí bolesť a začervenanie v mieste vpichu, pocit únavy a bolesť svalov a kĺbov, bolesť hlavy, nevoľnosť, zvýšená telesná teplota a alebo horúčka, príznaky podobné chrípke.

Ako sa správať po očkovaní?
Po očkovaní si vyhraďte čas 1-2 dni tak, aby ste mali nenáročný program, aktívne necvičte, zdržte sa náročnej fyzickej práce, abstinujte, oddychujte. Vedľajšie účinky očkovania budú potom miernejšie a postupne odznejú.

Čo robiť, ak nastanú vedľajšie účinky?
Na miesto vpichu si prikladajte studené obklady. Pri teplote oddychujte a v prípade horúčky užite lieky na zníženie teploty podľa dávkovania v príbalovom letáku (paracetamol, ibuprofen, acylpirín). Dávkovanie neprekračujte. Pri príznakoch podobných chrípke oddychujte a pite viac tekutín. Kontaktujte svojho lekára ak príznaky neustúpia do 3 dní, prípadne sa vyskytnú iné nežiaduce účinky alebo sa zmení váš zdravotný stav.

DOPRAVA

Ako sa do očkovacieho centra dostanem?
Národný futbalový štadión (NFŠ) má výbornú dopravnú dostupnosť. Ak pôjdete MHD, odporúčame električku číslo 4 (zastávka Nová doba), autobus č. 53, 75, 98 (zastávka Nová doba) alebo autobus č. 74, 78 (zastávka Bajkalská). Autom je Národný futbalový štadión prístupný z Kalinčiakovej ulice. Zaparkovať môžete v podzemnom parkovisku (kapacita 996 miest, prvá hodina je zadarmo, cena za každú ďalšiu hodinu parkovania je 1,50 €). Ak pôjdete pešo alebo na bicykli, NFŠ je prístupný z Bajkalskej ulice, z ul. Viktora Tegelhoffa, z Kalinčiakovej ulice alebo z Príkopovej ulice (popri Národnom tenisovom centre).

Kde budem môcť parkovať ak pôjdem autom?
V podzemnom parkovisku, ktoré má kapacitu 996 miest. Vjazd je z Kalinčiakovej ulice.

Ako je riešená bezbariérovosť? Pôjdem po schodoch?
Očkovanie je lokalizované na prízemí priamo v úrovni chodníka. Nie sú tam žiadne schody ani iné bariéry. Z parkoviska je prístupný výťah.

Čo ak sa v tom veľkom priestore stratím?
Nestratíte. Celým procesom očkovania od príchodu až po odchod Vás budú sprevádzať informačné navigačné tabule. Ak by ste mali nejakú otázku, k dispozícii budú aj naši informátori.

PREVÁDZKA

Kto je prevádzkovateľom očkovacieho centra?
Prevádzkovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý zastrešuje zdravotnícky a ostatný personál (administrátorov, navigátorov, technikov a pod.), technické a materiálne vybavenie, navigáciu, komunikáciu s verejnosťou, fakturácie, certifikácie, zápis do registrov, administratívne úkony a pod. Viaceré aktivity realizuje BSK v subdodávke v spolupráci s Národným futbalovým štadiónom (energie, dezinfekcia, dátový prenos, upratovanie, bezpečnostná služba, a pod.). Vakcíny dodáva Ministerstvo zdravotníctva SR (štát).

Koľko ľudí je možné denne zaočkovať?
Kapacita očkovacieho centra je v súčasnosti 2500 ľudí denne.

Ktoré dni sa bude očkovať?
Zatiaľ iba cez víkendy (sobota, nedeľa). V prípade, že štát dodá väčšie množstvo vakcín, bude Bratislavský samosprávny kraj očkovať viac dní v týždni.

V akom čase sa očkuje?
8:00 – 18:00

Koľko bude celý projekt stáť?
Vstupné náklady sú približne 50 tisíc eur. Pri plnej prevádzke budú týždenné náklady približne 20 tisíc eur. Za tieto peniaze poskytuje Bratislavský samosprávny kraj svojim obyvateľov nadštandardné, bezpečné a komfortné očkovacie centrum, jediné svojho druhu na Slovensku.

Odkiaľ pochádzajú zdroje na prevádzku?
Náklady na vybudovanie a prevádzku zatiaľ v plnej výške znáša Bratislavský samosprávny kraj. Za zdravotný výkon očkovania dostaneme úhradu zo zdravotných poisťovní. Refundáciu režijných nákladov nám prisľúbilo ministerstvo zdravotníctva.