Od mája 2022 je plne hradená nonavalentná vakcína, ktorá obsahuje 9 genotypov HPV vírusu

4174

Ročne ochorie na Slovensku na rakovinu krčka maternice viac ako na toto ochorenie ročne umiera. Ochrana pred touto zákernou chorobou pritom existuje. Je ním očkovanie proti ľudskému papilomavírusu – HPV. Ten je totiž príčinou viac ako 95% prípadov rakoviny krčka maternice. Od 1. mája 2022 sa Slovensko zaradilo k ostatným vyspelým krajinám, v ktorých dievčatá a chlapci medzi 12. – 13. rokom života môžu byť bezplatne zaočkovaní najmodernejšou nanovalentnou vakcínou Gardasil 9 proti vírusu HPV.

Rakovina krčka maternice je druhou najčastejšou formou rakoviny u žien vo veku okolo 45 rokov. Ochorenie je však ľahko diagnostikovateľné a v skorom štádiu aj efektívne liečiteľné. V boji s rakovinou krčka maternice máme podľa lekárov dve účinné zbrane: pravidelnú a kvalitnú gynekologickú prevenciu spolu s očkovaním tínedžerov i dospelých proti vírusu HPV. Kombináciou oboch by bolo možné toto ochorenie úplne odstrániť.

Zo zdravotného poistenia bude preplácaná pri deťoch vo veku 12 rokov (v 13. roku života, teda od 12 rokov do 12 rokov a 364 dní). Ľudský papilomavírus (v skratke HPV z anglického Human papillomavirus) je v súčasnosti najbežnejšia pohlavne prenášaná infekcia. V ľudskej populácii ide o bežné vírusy, pričom väčšina typov nevyvoláva žiadne symptómy ochorenia a infekcia odznie bez liečenia.

„Ideálne je zaočkovať dievčatá a chlapcov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A tiež v čase, kedy ich imunita dokáže zareagovať na podanie vakcíny najvyššou tvorbou protilátok. Takýmto obdobím je 9. – 15. rok života. Úhrada vakcíny v 13. roku života súvisí s tým, že v tomto roku deti absolvujú preventívnu prehliadku u primárneho pediatra, a je možné podať vakcínu proti HPV v rámci preventívnej prehliadky,“ približuje pediatrička Elena Prokopová.

Rakovina krčka maternice je 2. najčastejšia rakovina u žien v SR vo veku 0-45 rokov. Denne je toto ochorenie na Slovensku v priemere diagnostikované cca 2 ženám a takmer 200 žien na túto Dg v roku 2020 zomrelo. Rakovina krčka maternice je zhubné ochorenie, ktoré v 99% prípadoch vyvoláva ľudský papilomavírus (HPV). Drvivej väčšine týchto úmrtí by sa dalo predísť, pretože sa pred ním dá efektívne chrániť očkovaním proti HPV a pravidelnými preventívnymi prehliadkami so skríningom u gynekológa, ktorý sme v auguste 2021 odštartovali v spolupráci so zdravotnými poisťovňami.

Viac o HPV víruse sa dočítate v článku Povedzte NIE rakovine krčka maternice. Základom je očkovanie proti HPV vírusu a jednoduché vyšetrenie u gynekológa.

Očkovanie proti HPV vírusu sa odporúča aj v staršom veku, dievčatá a chlapci vo veku od 13 do 16, resp. 18 rokov môžu využiť benefit jednotlivých zdravotných poisťovní, ktorý je poskytovaný vo forme finančného príspevku. Naďalej budú prebiehať rokovania so zdravotnými poisťovňami o možnosti lepšej prístupnosti k očkovaniu aj v iných vekových kategóriách, ako aj o ďalších možnostiach efektívneho zisťovania HPV vírusu v našej populácii.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR