Od pondelka sa študenti župných škôl vrátia do lavíc

1966

Na základe priaznivej situácie môže Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoriť brány stredných škôl. Od pondelka 22. júna sa študenti vrátia do 18 škôl v pôsobnosti BSK.

BSK je zriaďovateľom 54 stredných škôl, na ktorých župa začiatkom marca kvôli pandémii koronavírusu prerušila vyučovací proces. Ten bol následne sústredený do online prostredia. Aktuálne sa situácia pomaly vracia do normálu. Na 18 župných školách budú mať študenti zabezpečený vyučovací proces. Na ďalších 31 školách bude vyučovací proces prebiehať rôzne – žiaci budú mať možnosť absolvovať individuálne konzultácie s učiteľmi, opraviť si známky, ďalej prebehnú komisionálne skúšky, alebo sa žiaci zúčastnia športových, ekologických či iných aktivít. Na niektorých školách bude stále prebiehať dištančná výuka. Tento čas škola využije na odovzdávanie učebníc, vydávanie vysvedčení a najmä na obnovenie osobného kontaktu medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. Zvyšných päť župných škôl zostane zatvorených.

BSK zároveň v súvislosti so smutnou udalosťou vo Vrútkach urobil na svojich školách prieskum, ako majú zabezpečené vstupy do budovy a čo by im pomohlo k lepšej bezpečnosti. Do prieskumu sa zapojilo všetkých 54 škôl. Väčšina z nich má štandardné zabezpečenie vstupov do budovy v rámci konkrétnych možností škôl. Posilnenie bezpečnosti má BSK záujem riešiť, avšak aj v súvislosti s financiami je potrebné k tomu pristupovať systémovo v spolupráci s Ministerstvom školstva SR.