Autoopravár – mechanik

615

Absolventi sú pripravení ihneď po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do zamestnania ako plne kvalifikovaní pracovníci v automobilovom priemysle. Na  odbornom výcviku žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti pri opravách a údržbe automobilov. Žiaci 2. a 3. ročníkov vykonávajú individuálnu prax na vybraných prevádzkach a pracoviskách ich budúcich zamestnávateľov pod odborným vedením inštruktorov. Škola spolupracuje predovšetkým s pracoviskami autorizovaných značkových servisov pre osobné automobily  napr.: Autoimpex (Fiat, Nissan), Peugeot Slovakia, BMW Tempus, Škoda Karireal, Suzuki Autoideal, Subaru -Mikona, Renault Kestler, Porsche Slovakia i pre nákladné automobily napr.: Autoimpex (Iveco), MAN úžitkové vozidlá, Scania Senec, Volvo Truck Senec.