Kozmetička a vizážistka

780

– 4-ročný študijný odbor

– podmienky prijatia: ukončenia ZŠ, úspešné absolvovanie prijímacích skúšok

– absolvent získava súčasne kvalifikáciu v dvoch profesiách

– štúdium je ukončené maturitnou skúšok