Operátor knihárskych technológií

125

Odborník, ktorý kompetentne vykonáva všetky knihárske a dokončovacie činnosti s použitím nástrojov a programovateľných strojov.