Operátor knihárskych technológií

485

Odborník, ktorý kompetentne vykonáva všetky knihárske a dokončovacie činnosti s použitím nástrojov a programovateľných strojov.