Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

585

kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave