Operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

463

kvalifikovaní pracovníci v železničnej doprave