Odborníci poradia, ako prestať s fajčením

1416

Odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) poskytnú záujemcom bezplatné poradenstvo o možnostiach odvykania od fajčenia. RÚVZ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku pripravujú na budúci týždeň deň otvorených dverí poradne na odvykanie od fajčenia. TASR o tom informoval odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Naším cieľom je zvýšiť informovanosť obyvateľov, ako znižovať zdravotné následky a škody, ktoré súvisia s užívaním tabakových a súvisiacich výrobkov. Ďalším cieľom je zvýšiť vedomosti v oblasti zdravotnej výchovy a poskytnúť informácie, ako konkrétne možno predchádzať závislosti od tabaku. Deň otvorených dverí sa tento rok zameria aj na prezentáciu odbornej poradenskej činnosti najmä v kontexte prínosu zdravia pre klientov,“ priblížil.

V rámci dňa otvorených dverí bude možné tiež zistiť stupeň závislosti od nikotínu a zmerať si hladinu oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu. „V poradniach, ktorých súčasťou vybavenia je aj spirometer, môžu záujemcovia požiadať o vyšetrenie aj týmto prístrojom,“ doplnil odbor.

Sieť poradní na odvykanie od fajčenia v rámci regionálnych úradov verejného zdravotníctva slúži okrem iného na informovanie o možnosti odvykania od fajčenia. Odborníci v poradniach poskytujú bezplatné odborné poradenstvo všetkým záujemcom. Zoznam poradní je dostupný na webe ÚVZ SR. Na Slovensku funguje tiež linka na odvykanie od fajčenia na telefónnom čísle 0908 222 722.

Zdroj: TASR