Opatrenia pre daňovníkov v súvislosti s koronavírusom

1266

V súvislosti pribúdajúcich opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu pristúpilo Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR k obmedzeniu osobného kontaktu na daňových úradoch a na poštách.

Daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky (tzv. nepodnikatelia), budú mať možnosť podať daňové priznania a uhradiť daň z príjmu do 31. mája 2020. Sankcie z dôvodu mimoriadnej situácie nebudú uplatňované. Celkovo ide o približne 350 tisíc daňovníkov.

Opatrenie sa však netýka platiteľov DPH, právnických osôb zapísaných v obchodnom registri a fyzických osôb podnikateľov. Tí majú možnosť s finančnou správou komunikovať elektronicky čiže osobný kontakt nie je potrebný. Daňovníci majú navyše zákonnú možnosť si podanie daňového priznania odložiť.

Termín 31.máj je nateraz daný. Ak by bola situácia veľmi vážna sme pripravení reagovať na akékoľvek zmeny. Stále komunikujeme aj s kolegami z EÚ o možných opatreniach. Podľa informácií z Bruselu, má Slovensko momentálne druhé najprísnejšie opatrenia spomedzi krajín EÚ v boji proti koronavírusu.“ zdôraznil minister financií Ladislav Kamenický.