Nadácia Pontis opäť podporila klientov DSS Rozsutec v podobe projektu Naše mesto. V piatok ráno sme sa nachystali a vyviezli autami na ohnisko na Dúbravskej Hlavici. Tam sme sa stretli s dobrovoľníčkami z Markízy, ktoré sa na našu akciu prihlásili. Dobrovoľníčky Danka, Monika, Henrietka, Ivanka a Evka nachystali a opiekli špekačky každému klientovi, niektorým aj po dva krát. Klienti mali veľkú radosť, len si tak oddychovali, rozprávali sa a tešili sa zo špekačiek a zo života.

Práca nám išla pekne do rytmu. Terapeut Ondrej si pribalil gitaru a spoločne s Romankom nám zaspievali niekoľko pesničiek, Ondrej s Katkou predviedli tanec s papierovými taniermi. Romanko sa tiež postaral o malú diskotéku so svojím prenosným reproduktorom. 

Ďakujeme Nadácii Pontis a projektu Naše mesto za finančnú podporu našej aktivity a tiež dobrovoľníčkam z Markízy, ktoré nám prišli pomôcť. Ďakujem tiež kolegyniam Monike, Veronike, Danke, Magdalene, Romanovi, Ondrejovi a Rolandovi, že sa výborne zhostili pridelených úloh, dokonca až tak, že som ani nevedela, kedy kolegovia stihli rúbanie dreva, balenie klientov, repelentovanie, natieranie opaľovacím krémom, nakladanie áut, a všetko ostatné, čo bolo neviditeľné, ale zrazu to bolo na Dúbravskej Hlavici. A v neposlednom rade ďakujem aj Kike, Magdalénke a Peťovi, že sa chopili úlohy strážcov základne, pretože bez nich by sme ani nemohli ísť na opekačku. Vďaka všetkým, s ktorými si mohli naši klienti užiť na Dúbravskej Hlavici veľmi príjemné dopoludnie.