Oprava povrchu obľúbenej cyklotrasy medzi Železnou studničkou a Kačínom

665
Oprava povrchu obľúbenej cyklotrasy medzi Železnou studničkou a Kačínom
Oprava povrchu obľúbenej cyklotrasy medzi Železnou studničkou a Kačínom

Mestské lesy v spolupráci s oddelením správy komunikácii hl.mesta, opravili povrch obľúbenej cyklotrasy, ktorá spája Železnú studničku s Kačínom.

Mestské lesy v Bratislave sa za posledné roky stali jedným z najnavštevovanejších rekreačných miest v okolí Bratislavy. Aby sme zlepšili podmienky pre rekreáciu, zameriavame sa, okrem iných projektov, aj na opravu cyklistických trás, chodníkov a asfaltových ciest. Systematickou výmenou povrchu vzniká v lesoparku ucelená sieť kvalitných cyklotrás.

Marek Páva, riaditeľ Mestské lesy v Bratislave

„Tento rok dostal úplne nový povrch dlhý úsek cesty od Železnej studničky až po Kačín. Tu sa cyklisti a peší turisti môžu napojiť na sieť zrekonštruovaných ciest z minulých rokov, ktorá ich dovedie až pod Biely kríž. V lesoparku tak máme ucelenú sieť cyklotrás s úplne novým, kvalitným povrchom.

Asfaltová cesta medzi Železnou studničkou a Kačínom, ktorá bola v havarijnom stave, je obľúbenou trasou mnohých cyklistov, ale takisto aj bežcov či peších. Počas víkendových dní tadiaľ premáva aj MHD linka č. 43. Opravou cesty sa tak zvýšila nielen bezpečnosť, ale aj pohodlie, a to aj cestujúcim autobusu.

Opravená bola cyklotrasa v celkovej dĺžke 3,3 km, ktorá dostala úplne nový asfaltový koberec. Okrem samotnej opravy povrchu sme zabezpečili vyčistenie krajníc a priepustov popri ceste, ktoré majú za úlohu odvádzať dažďovú vodu z okolitých svahov. Takisto sme očistili okolie cesty od náletových drevín, aby sa mohla využívať celá šírka cesty, a zároveň sa zvýšila bezpečnosť.

Jakub Mrva, námestník primátora pre životné prostredie

„Rekonštrukcie ciest sú mimoriadne finančne náročné a som rád, že sa nám podarilo opraviť povrch trasy, ktorú využívajú tisíce cyklistov, bežcov a turistov. Pokračujeme v snahe vytvoriť z lesoparku najkvalitnejší areál na šport a rekreáciu, v rámci nášho regiónu.

Úseky na opravu ciest vyberáme na základe údajov z aplikácie Strava Heatmap, ktorú používajú športovci na zaznamenávanie svojich aktivít. V prípade asfaltových ciest sú prioritne opravované úseky najviac využívané na cyklistiku. V budúcnosti máme v pláne aj ďalšie opravy ciest, a to medzi Snežienkou a Kamzíkom, kde máme aktuálne podanú žiadosť o grant na PPA, a na trase Lamač Klanec – Kačín. Zároveň hl. mesto pripravuje projektovú dokumentáciu k úseku medzi Železnou studničkou a Snežienkou. 

O Mestských lesoch v Bratislave:

Spravujú vyše 3.000 hektárov lesa, vo vlastníctve Hlavného mesta SR. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Okrem vytvárania vhodných podmienok na rekreáciu obyvateľov sa zameriavajú aj na podporu ochrany prírody, ekovýchovu pre deti a šetrnú formu lesného hospodárstva.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave