Opravili sme rekordne dlhý úsek. Cesta medzi Malackami a Pernekom je ako nová

1100

Ďalšia opravená cesta na Záhorí už naplno slúži motoristom. Cesta z Malaciek do Perneku prešla komplexnou revitalizáciou. Má nový asfaltový povrch, vodorovné dopravné značenie, obnovené priekopy, vytvorené nespevnené krajnice a v strede vozovky osadené retroreflexné smerové gombíky. Je to doteraz najdlhšia zrealizovaná súvislá oprava v kraji.

Od jesene minulého roku sme zrealizovali desiatky rekonštrukcií vozoviek v našej správe, teda komunikácií II. a III. triedy. Takto sme zrevitalizovali vyše 50 kilometrov regionálnych ciest a ďalších takmer 50 km je naplánovaných na najbližšie obdobie. Opravujeme súvislé úseky vo všetkých okresoch,“ povedal predseda BSK Juraj Droba. Jedným z rekonštruovaných úsekov, ktorý zrealizovala Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK), bol úsek z Malaciek do Perneku. Išlo o úsek, ktorý bol poškodený v dôsledku preťaženia tak osobnou, ako aj kamiónovou dopravou. Týmto úsekom totiž viedla obchádzková trasa v čase, kedy župa realizovala komplexnú opravu cesty z Malaciek do Rohožníka. 

Cesta II/503 medzi Malackami a Pernekom je doteraz najdlhšia zrealizovaná súvislá oprava v kraji. Úsek v dĺžke 10 kilometrov realizovala župná cestárska spoločnosť metódou recyklácie asfaltových zmesí za horúca na mieste. Využíva sa pri nej existujúci materiál, s pridaním nevyhnutných komponentov ako kamenivo a asfaltové spojivo. Kompletné práce pozostávali z odfrézovania plochy 81 850 m2, realizácie nových asfaltobetónových povrchov vozoviek vrátane celkového vybavenia. Správca komunikácií ich zrealizoval za 50 dní. Štruktúrované, 3D plastové vodorovné značenia na novom povrchu predĺžia životnosť aj zvýšia viditeľnosť za zhoršených klimatických podmienok, ktorú znásobujú aj nové smerové stĺpiky a v strede vozovky retroreflexné smerové gombíky. Odstránením nánosov na nespevnenej krajnici a prehĺbením odvodňovacích priekop sa zabezpečilo účinnejšie odvodnenie vozovky a to z celého cestného telesa, čím sa predĺži životnosť samotnej cesty. Celkové náklady dosiahli približne 2 milióny eur. 

„Vhodne zvolenými technológiami vieme podstatne predĺžiť životnosť vozovky, zvýšiť mieru komfortu a bezpečnosti užívateľom s použitím minimálnych nevyhnutných nákladov. Rozsahom prác od výmenu krytu, vrátane zabezpečenia odvodnenia a osadenia nového vodorovného a zvislého značenia nadobúdajú vodiči jazdiaci úsekom pocit jazdy po novovybudovanej komunikácií. Rozsahom opráv sme nastavili štandard, akým by sme chceli realizovať ďalšie nevyhnutné opravy a rekonštrukcie, bez potreby spätných opráv s primerane nastavenou údržbou,“ vysvetlil Martin Samek zo Správy ciest BSK. 

Máme naplánované aj ďalšie rekonštrukcie a to technológiou recyklácie za studena na mieste. Pôjde celkovo o takmer 43 kilometrov regionálnych ciest. Metóda bude použitá na najviac poškodených úsekoch ciest ako Pernek-Kuchyňa-Rohožník, Blatné-Šenkvice-Modra, Slovenský Grob-Viničné, Doľany-Štefanová-Budmerice-Báhoň, Dunajská Lužná-Miloslavov či Kráľová pri Senci-Hrubá Borša