Opravuje sa cestná komunikácia na hlavnom dúbravskom ťahu. Kde všade prebiehajú opravy ciest?

811

Počas najbližších dní prebiehajú opravy cestných komunikácií na hlavnom dúbravskom ťahu. Ide o tri frekventované miesta, na ktorých sa doprava zmenila nasledovne :

  • Etapa III.1. – oprava vnútorných pruhov

o zrušené ľavé odbočenie+otočenie z Karlovej Vsi do Hanulovej

o prikázané pravé odbočenie z Bagarovej aj Hanulovej

  • Etapa III.2. – dokončenie opravy vnútorných pruhov v križovatke MST-Bagarova

o zrušené ľavé odbočenie+otočenie z Dúbravky do Bagarovej

o prikázané pravé odbočenie z Bagarovej

  • Etapa III.3. – oprava vonkajších pruhov

o zaslepená Bagarova

Oprava spočíva v odfrézovaní poškodenej vrstvy vozovky, výmene prídlažby a obrubníkov, položení nového asfaltového krytu. Doprava bude usmernená prenosným dopravným značením v zmysle prerokovaného a odsúhlaseného projektu organizácie dopravy.

Zdroj: Dúbravka