Organizácie pôsobiace v Petržalke už môžu žiadať mestskú časť o dotácie. Tento rok na ne vyčlenila o 40-tisíc viac

664

Mestská časť Petržalka každoročne vyčleňuje nemalé finančné prostriedky na podporu rôznych hodnotných projektov. Inak tomu nebude ani tento rok. Petržalka sa rozhodla finančnú čiastku určenú na dotácie pre tento rok navýšiť z pôvodných 100-tisíc na 140-tisíc eur

“Celková požadovaná suma predstavuje zvyčajne dvojnásobok tej vyčlenenej z nášho rozpočtu, následkom čoho veľakrát nevieme podporiť dobré projekty, ktoré by si našu pomoc zaslúžili,” vysvetľuje prvý vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová.

Maximálna suma na jeden projekt nesmie presiahnuť 5000 eur. Žiadatelia o dotácie NAD 2000 eur môžu mestskej časti adresovať svoje elektronické žiadosti do 15. februára 2022. O finančnú podporu projektov DO 2000 eur stačí požiadať do 31. októbra.

Nespornou výhodou je podávanie žiadostí výlučne cez internetový portál bit.ly/ziadostiodotacie. Elektronická forma žiadateľov ochráni pred zbytočnou byrokraciou, ale i osobným kontaktom, čo je v časoch pandémie obzvlášť dôležité. V minulom roku sa napriek koronakríze samospráve podarilo podporiť až 48 väčších i menších verejnoprospešných projektov početných občianskych združení, neziskových organizácií či športových klubov.

„Veríme, že svoju radosť nebudete skrývať, ani vy milí Petržalčania. Veď dlhodobým zámerom dotačného systému našej mestskej časti je podpora neziskových organizácií, združení a spolkov, ale aj malých športových klubov či fyzických osôb, ktoré svojimi verejnoprospešnými aktivitami prispievajú k rozvoju Petržalky. A práve rozvoj je základom pre lepší a krajší život pre všetkých nás.“ dodáva mestská časť na sociálnej sieti.

Zdroj: Petržalka