Osádzanie cyklostojanov v meste je potrebné riešiť koncepčne

724

Osádzanie cyklostojanov v meste je potrebné riešiť koncepčne ako súčasť rekonštrukcie, obnovy či výstavby cestnej, cyklistickej a pešej infraštruktúry

Za posledné roky Bratislava zažila rastúcu mieru záujmu o cyklistickú dopravu ako alternatívu k iným formám dopravy. No okrem budovania cyklotrás a zvyšovania povedomia o cyklistike v meste je poskytnutie bezpečných, ľahko dostupných a vhodne rozmiestnených stojanov na bicykle nevyhnutné pre podporu cyklistickej dopravy v Bratislave.

Úlohou Princípov a štandardov osádzania stojanov, ktoré sú súčasťou Manuálu verejných priestorov, je správne nastaviť parametre rozvoja verejného priestoru tak, aby sa zvýšila jeho kvalita a zároveň podporil rozvoj cyklistickej dopravy.

Nevhodný typ stojanov, ktoré neumožňujú uzamknutie o rám bicykla.
Nevhodné umiestnenie stojana v zeleni. Kollárovo námestie
Nevhodná duplicita prvkov vo verejnom priestore. Stojan môže nahradiť zahradzovací stĺpik.
Vhodná materialita, farebnosť a integrácia povrchu pod stojanmi do plochy zelene. Menej vhodný hranatý dizajn stojana zvyšujúci možnosť úrazu. Továrenská ulica
Vhodné umiestnenie stojanov s dostatočnou manipulačnou plochou. Menej vhodný dizajn vzhľadom k veľkosti stojanov. Mlynské Nivy

Maximálna možná podpora tohto udržateľného módu dopravy je prioritou Bratislavy v kontexte klimatickej zmeny, ako aj nevyhnutným krokom pre zlepšovanie dopravnej situácie a kvality ovzdušia. Kvalitná koncepcia umiestňovania stojanov na bicykle vo verejnom priestore, ktorá nastaví princípy rozširovania ich dostupnosti a štandardy ich dizajnu, prevedenia a umiestnenia je kľúčová pre kvalitný rozvoj verejného priestoru.

Viac sa dozviete v Princípoch a štandardoch stojanov na bicykle https://manual.mib.sk/manual/cyklostojany/

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk