Otázky a odpovede: Urgent na Záhorí po novom

3172

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas. Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky ako bude od januára 2021 fungovať ústavná pohotovostná služba.

Ako pocítia zmenu poskytovania zdravotnej starostlivosti pacienti?
Z pohľadu pacienta bude zdravotná starostlivosť o pacienta naďalej zabezpečená. 

Aké služby ostávajú zachované a čo sa zmení? 
Ambulancie pre deti aj dospelých zostávajú počas pracovných dní otvorené tak ako doteraz. Ambulantná pohotovostná služba (APS) bude poskytovaná tak ako doteraz – v pracovných dňoch v čase od 16.00 do 20.00 hod., víkendy a sviatky od 7.00 až 22.00 hod. Jediné, čo nebude poskytované, je ústavná pohotovostná služba v noci od 22:00 do 6:00. 

Ako bude zabezpečená zdravotná pohotovosť v regióne od 1. januára 2021? 
Každý pracovný deň od 16:00 a každý víkend/sviatok od 7:00 bude naďalej fungovať lekárska pohotovosť v areáli nemocnice. Pohotovostná služba sa končí každý deň o 22:00. V nočných hodinách bude dostupnosť zabezpečená záchrannou zdravotnou službou. 

Čo mám robiť, keď ja (alebo niekto blízky) akútne potrebuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti? 
Navštívte lekársku pohotovosť v areáli nemocnice v Malackách, ktorá slúži každý deň až do 22:00. Pri život ohrozujúcich stavoch a závažných zmenách zdravotného stavu volajte číslo 155 – záchranná zdravotná služba zabezpečí prepravu do najbližšej nemocnice, spôsobilej riešiť vaše zdravotné ťažkosti. 

Keď budú sanitky jazdiť namiesto do Malaciek až do Bratislavy, pre viaceré obce to bude znamenať dlhší dojazdový čas do nemocnice. Nehrozí riziko poškodenia zdravia z oneskoreného poskytnutia zdravotnej starostlivosti? 
Nie, nehrozí. Prípady, kde záleží na každej minúte, patria rovno na špecializované pracoviská. Bolo by preto naopak stratou času zastavovať sa s takým pacientom v Malackách. 

Kam ma odvezie sanitka od januára 2021? 
Záchranná zdravotná služba nemá voziť pacientov do najbližšej nemocnice, ale do najbližšej nemocnice spôsobilej poskytnúť potrebnú starostlivosť. V prípade Záhoria je to buď Bratislava alebo Skalica. 

V akých prípadoch treba volať na tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155? 
Záchrannú zdravotnú službu treba volať vtedy, kedy dochádza k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu alebo došlo k nehode s väčšími následkami. Existuje tzv. kvintet prvej hodiny, teda stavy, keď treba volať záchranku, nevajatať, nezdržiavať sa a ponáhľať sa do nemocnice, aby do hodiny bola pacientovi poskytnutá starostlivosť. Ide o zastavenie krvného obehu, zastavenie dýchania, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a polytraumu. 

Ako sa zmena poskytovania zdravotnej služby dotkne pacientov s infarktami, mozgovými príhodami či vážnymi úrazmi? 
Pre týchto pacientov sa vôbec nič nemení. Záchranná zdravotná služba ich odvezie priamo na špecializované pracovisko v Bratislave, kde im bude poskytnutá komplexná starostlivosť. Nemocnica v Malackách ani dnes nerieši takéto prípady, a aj dnes ich záchranári vozia do Bratislavy. 

Ako vedia záchranári, že ide o infarkt alebo mozgovú príhodu? 
Každá sanitka je vybavená EKG prístrojom. Záchranári majú pri zásahu vďaka mobilnej aplikácii možnosť konzultovať podozrenia na infarkt myokardu alebo náhlu cievnu mozgovú príhodu priamo so špecializovanými pracoviskami. Odborníci ich podľa klinického nálezu ďalej usmernia. 

Znamená toto rozhodnutie, že nemocnica v Malackách prestane poskytovať zdravotnú starostlivosť? 
Nie, nemocnica v Malackách bude fungovať aj naďalej. Aj naďalej bude zabezpečovať akútnu i plánovanú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov regiónu Záhoria. Mení sa len to, že cez víkendy a vo večerných resp. nočných hodinách budú sanitky voziť pacientov do nemocníc v Bratislave alebo v Skalici. 

Pohotovosť v Malackách bude teda úplne bez podpory bratislavskej župy? 
Bratislavská župa pripravuje od januára 2021 projekt podpory ambulantnej pohotovosti v Malackách prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby. Ak bude potrebné pacienta z pohotovosti poslať na ďalšie akútne vyšetrenie, dopravná zdravotná služba zabezpečí prepravu pacienta z pohotovosti na vyšetrenie a naspäť. Náklady za dopravu ponesie župa. 

Prečo nie je v Malackách urgentný príjem? 
Doterajšie vládna koncepcia stratifikácie nemocníc nepočíta s nemocnicou v Malackách ako akútnou nemocnicou. Keďže nemocnica neposkytuje dostatočne komplexné služby, ministerstvo zdravotníctva rozhodlo, že v nej nebude urgentný príjem financovaný z verejného zdravotného poistenia. 

Prečo sa župa rozhodla zrušiť ústavnú pohotovosť v Malackách? 
Nešlo o individuálne rozhodnutie župy, ale o vzájomnú dohodu župy, súkromného prevádzkovateľa nemocnice a zástupcov samospráv z regiónu Záhorie. Župa bola pôvodne rozhodnutá ústavnú pohotovosť zachovať, avšak rozhodla nakoniec kombinácia viacerých faktorov: výrazné zvyšovanie nákladov na prevádzku, nedostatočná komplexnosť služieb nemocnice, ako aj nízka efektivita služby. V konečnom dôsledku pacienti dostanú lepšie služby a nebudú strácať zbytočne drahocenný čas.

Kto prevádzkuje nemocnicu v Malackách? 
Nemocnicu v Malackách prevádzkuje súkromná spoločnosť Nemocničná, a.s., ktorá patrí do skupiny Medirex Group. Prevádzkovanie ústavnej pohotovosti pomáhal financovať Bratislavský samosprávny kraj.   

Ako teda doteraz fungovala ústavná pohotovosť v Malackách? 
Bratislavská župa posledných 5 rokov pomáhala financovať nepretržite dostupnú ústavnú pohotovosť v Malackách súkromnej nemocnice. 

Ako budú v budúcnosti použité financie, ktorými samosprávny kraj doteraz dotoval ústavnú pohotovosť v Malackách? 
Župa podporí vznik modernej sanitkovej služby a skvalitnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v regióne.