Urgentné zdravotné prípady zo Záhoria budú od januára smerovať do Bratislavy a Skalice

2416

Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od januára 2021 už nebudú akútne zdravotné prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas. Župa zároveň podporí vznik modernej sanitkovej služby a skvalitnenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Ambulantná pohotovostná služba Nemocnice Malacky večer do 22h ostávať fungovať „po starom“.

„Už niekoľko mesiacov hľadáme spôsob, ako zabezpečiť fungovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti v regióne. Dnes sme sa so starostami zo Záhoria dohodli na riešení, ktoré v konečnom dôsledku pomôže najmä pacientom v život ohrozujúcich situáciách,“ ozrejmil po rokovaní so starostami Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Doteraz urgentné prípady zo Záhoria smerovali do Nemocnice Malacky, ktorá však nie je natoľko komplexná, aby dokázala vyriešiť všetky akútne problémy. Podstatné množstvo pacientov napokon aj tak „končilo“ v hlavnom meste. Pacienti pritom strácali drahocenné minúty. Bratislavský kraj sa preto rozhodol prestať dotovať urgentný príjem v súkromnej nemocnici v Malackách. Všetky súrne prípady v noci medzi 22h a 6h budú presmerované priamo do Bratislavy či Skalice. Namiesto toho župa podporí zriadenie novej sanitkovej služby s moderným vybavením, ktorou podporí ambulantnú lekársku pohotovosť. Kraj tiež vyčlení financie na zlepšenie kvality služieb lekárov-špecialistov v regióne.

Ako bude urgentná zdravotná starostlivosť fungovať od januára 2021, vysvetľuje riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay: „Z pohľadu pacienta bude zdravotná starostlivosť o pacienta naďalej zabezpečená. Ak ide o život, treba bezodkladne volať bezplatné číslo 155. To sú také prípady, kedy dochádza k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu alebo došlo k nehode s väčšími následkami. Existuje tzv. kvintet prvej hodiny, teda stavy, keď treba volať záchranku, nevajatať, nezdržiavať sa a ponáhľať sa do nemocnice, aby do hodiny bola pacientovi poskytnutá starostlivosť v nemocnici. Ide o zastavenie krvného obehu, zastavenie dýchania, srdcový infarkt, mozgovú príhodu a polytraumu.“

Takéto život ohrozujúce stavy by mali byť podľa Szalaya transportované do takého zdravotníckeho zariadenia, ktoré sa k tým diagnózam vie komplexne postaviť. Šéf odboru zdravotníctva BSK upozorňuje, že záchranná zdravotná služba nemá voziť pacientov do najbližšej nemocnice, ale do najbližšej nemocnice spôsobilej poskytnúť potrebnú starostlivosť. „Preto mozgové príhody ani dnes nesmerujú do Nemocnice v Malackách, ktoré nemá neurologické oddelenie, intervenčnú rádiológiu ani neurochirurgiu. Podobne je to v prípade srdcového infarktu. Už dnes má záchranná zdravotná služba nástroje, ako smerovať pacienta na príslušné špecializované pracovisko. Aj v súčasnosti by sa takéto prípady mali voziť niekam inam, nie do Malaciek, lebo to vedie k úplne zbytočnej strate času,“ doplnil Tomáš Szalay.

Na bezplatnú tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek verejnej siete v SR, vrátane mobilných telefónov. Číslo linky 155 je vždy bez akejkoľvek predvoľby. Bez ohľadu na to či voláte z mobilného telefónu, alebo z pevnej linky vždy zdôraznite, kde sa presne nachádzate, vrátane spresnenia miesta, z ktorého voláte.

Ambulantná pohotovostná služba Nemocnice Malacky ostávať fungovať tak ako doteraz. Služba zabezpečuje dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti, čiže všeobecného lekára – mimo ordinačných hodín večer, cez víkend a počas sviatkov. Funguje od 16:00 do 22:00 v pracovné dni, od 7:00 do 22:00 cez víkend a sviatky. K dispozícii sú lekár, sestra a základné vyšetrovacie metódy.

Odpovede na najčastejšie otázky o tom ako bude fungovať ústavná pohotovostná služba nájdete TU.

Ústavná pohotovostná služba (ÚPS) ­– spôsob zabezpečenia nepretržitej dostupnosti ústavnej starostlivosti. ÚPS môže byť dostupná len pre vlastných pacientov nemocnice, alebo aj pre pacientov „zvonka“.

Centrálny príjem (CP) – “vstupná brána do nemocnice”, forma ÚPS, kde sa vyšetrujú pacienti “zvonka” s vážnymi zdravotnými ťažkosťami a kde sa rozhoduje o ich prípadnej hospitalizácii. Na CP vozia sanitky záchrannej zdravotnej služby pacientov.

Urgentný príjem (UP) – špeciálna verzia centrálneho príjmu, zadefinovaná v legislatíve cez materiálne a personálnej vybavenie. Ide o špičkový triážny a diagnostický “tunel”, cez ktorý je pacient prijímaný do komplexnej nemocnice vyššieho typu. UP sú dvoch typov, UP I. a UP II. UP je platený paušálom z poisťovní. O tom, v ktorej nemocnici má byť urgentný príjem, rozhodlo MZ. V Malackách podľa toho urgentný príjem nemá byť.

Záchranná zdravotná služba (ZZS) – sanitky zabezpečujúce neodkladnú zdravotnú starostlivosť a neodkladnú prepravu. Zdravotnícky dispečing na (krajskom) operačnom stredisku (KOZ) ZZS sa skrýva za číslom 155. Sanitky ZZS sú niekoľkých typov, dva najvýznamnejšie sú RZP a RLP, teda rýchla zdravotná/lekárska pomoc. V trojčlennej RLP posádke je aj lekár, v RZP sú dvaja zdravotnícki záchranári. O tom, aká posádka príde, rozhoduje KOZ na základe vyhodnotenia závažnosti volania a dostupnosti posádok. Sieť ZZS je dostatočne hustá na to, aby posádka RZP/RLP prišla vo väčšine prípadov do 15 minút (priemerný dojazdový čas na Slovensku je cca 11-12 min).

Dopravná (zdravotná) služba – sanitky zabezpečujúce neakútnu prepravu. Nie sú manažované cez krajské operačné stredisko, ale cez svoje vlastné dispečingy.