Otváranie župných stredných škôl, internátov a jedální

1758

Opatrenia proti koronavírusu sa postupne uvoľňujú. Od 22. júna bude možné otvoriť aj stredné školy na celom Slovensku.

„Ako župan od začiatku razím teóriu, že riaditelia našich škôl majú mať čo najviac kompetencií a rozhodovať čo najviac sami. Aj v tomto prípade to nechám v ich rukách, či školy otvoria alebo sa začne s riadnym vyučovaním až od septembra. Ak sa otvoria, tak ten čas bude využitý na vrátenie učebníc a obnovenie osobného kontaktu medzi žiakmi“ zhrnul bratislavský župan Juraj Droba. 

Pri otváraní školských jedálni to nejde tak ľahko. V tomto prípade väčšina riaditeľov rozmýšľa jedálne neotvoriť vôbec a tí čo otvoria, tak to bude len na pár hodín denne.

Čo sa týka internátov, tam nepredpokladám, že sa do konca školského roka ešte nejaké otvoria. Dve naše zariadenia boli využívané pre repatriantov – jedno v Petržalke a jedno v Modre. Tie sú dnes už voľné a všetky internáty sú tak už plne k dispozícií pre študentov.

Školstvo je pre náš kraj veľmi dôležité a aj vďaka tomu, že sme boli niekoľko mesiacov zodpovední, sa školstvo vracia do normálu.