Otvorený list riaditeľov zariadení sociálnych služieb: Naša práca je náročná, ale župa je vždy nápomocná

894
seniori

V súvislosti s odvolaním bývalej riaditeľky Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi v Pezinku Renáty Názlerovej odzneli v médiách viaceré zavádzajúce a klamlivé vyjadrenia. Riaditelia župných zariadení sociálnych služieb v tejto súvislosti zaslali predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja otvorený list, ktorý zverejňujeme v plnom znení.

Otvorený list predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi a verejnosti

Vážený pán predseda BSK, vážená riaditeľka Odboru sociálnych vecí PhDr. Marica Šiková, vážená verejnosť.

V nadväznosti na medializované informácie, ktoré nedávno publikovali niektoré slovenské médiá o tom, že v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriaďovateľsky spadajú pod Bratislavský samosprávny kraj, je nelichotivá situácia, ignorujú sa tam základné problémy s technických zabezpečením niektorých zariadení, neriešia sa problémy s personálnym obsadením DSS a napokon i s medializovanou výpoveďou jednej z riaditeliek DSS, vám chceme oznámiť nasledovné:

My, dolupodpísaní riaditelia trinástich zariadení DSS v zriaďovateľskej kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja, vyslovujeme verejne nesúhlas so spomínanými tvrdeniami, ktoré odzneli v médiách.

Našu prácu vnímame zo strany Juraja Drobu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a príslušného odboru pod vedením Marici Šikovej ako profesionálnu, ústretovú a nikdy sa nestalo, že by nás zriaďovateľ nejakým spôsobom obmedzoval či ignoroval. Zriaďovateľ, teda BSK, sa nám vždy snažil a snaží vyjsť v ústrety, nielen čo sa týka našich pracovných požiadaviek, ale i požiadaviek týkajúcich sa sociálnych služieb.

Naše dlhoročné skúsenosti potvrdzujú, že práca riaditeľa DSS je širokospektrálna a každý z nás, robí nielen pre klientov, ale i zamestnancov všetko podľa najlepšieho svedomia a vedomia. To, že svoju každodennú pracovnú činnosť nemedializujeme, neznamená, že nerobíme nič.
Naši klienti sú spokojní, čo potvrdzujú skoro denné komunikácie nielen s klientmi, ale aj s ich rodinnými príslušníkmi. To, že naše zariadenia sú na istej kvalitatívnej úrovni potvrdzujú aj donori, ktorí nás vždy vedia podporiť, či už materiálne alebo finančne, pretože keby sa dialo v našich zariadeniach niečo nekalé, najmä donori by do nekvalitných služieb rozhodne neinvestovali.

Situácia je v zariadeniach sociálnych služieb náročná, najmä čo sa týka personálneho obsadenia, prežili sme ťažké dva roky pandémie, ktorú sme však napokon spoločným silami zvládli, hoci to bolo mimoriadne náročné. Tento stav stále pretrváva, a župa je nám naďalej nápomocná.

Je to aj vďaka podpore a pochopeniu samotného predsedu BSK Juraja Drobu a odborného vedenia sociálnych služieb, ktoré nám v tých najťažších chvíľach zabezpečilo metodickú materiálnu pomoc a bolo nám v tých najťažších chvíľach aj morálnou podporou. Nikomu z nás nikto na úrade nášho zriaďovateľa nezabuchol dvere pred nosom, ak potreboval poradiť alebo inú pomoc.

O zariadeniach sociálnych služieb sa, žiaľ, v médiách píše iba vtedy, ak príde z nejakému zlyhaniu. Každodenná práca našich zamestnancov či život klientov v zariadení, nie je pre médiá zaujímavá.

Napriek tomu, našu prácu si vykonávame vždy svedomito, najlepšie ako vieme, a náš zriaďovateľ, konkrétne župan Juraj Droba, nám bol vždy nápomocný.

Chceme Vám, preto, pán Droba, vyjadriť verejne našu plnú podporu, a ubezpečiť vás, že nie je všetko tak, ako niektoré médiá či bývalí zamestnanci navonok prezentujú. Keby mali skutočne médiá záujem zistiť pravdu o našej práci, kedykoľvek majú dvere otvorené, no zjavne ten záujem nemajú.

Vyslovujeme Vám preto, pán predseda BSK, podporu a žiadame vás, aby ste vykonali kroky potrebné na to, aby ste očistili meno nielen Odboru sociálnych vecí, ale i nás, riaditeľov zariadení DSS i našich zariadení, na ktoré na základe medializovaných informácií padá zlé svetlo.

Pretože takéto nepodložené tvrdenia môžu v konečnom dôsledku poškodiť všetkých a ublížiť aj tým najslabším, pre ktorých svoju prácu vykonávame, našim klientom.

V Bratislave dňa 9. 3. 2023

Prečítajte si:
Samosprávny kraj sa ohradzuje voči zavádzajúcim a klamlivým vyjadreniam Renáty Názlerovej