Pamätáte si ešte?

Mnohé historické udalosti značne ovplyvnili politické a spoločenské dianie ako aj kultúru a stali sa významnými historickými medzníkmi v Československu, Československej socialistickej republike, v Českej a Slovenskej federatívnej republike a Slovenskej republike v 20. a 21. storočí.

Uvedené udalosti patria k najmladším dejinám a ešte stále žijú ich pamätníci. Projekt Pamätáte sa ešte? chce zhmotniť ich príbehy a spomienky. Umelecká súťaž je určená pre študentov stredných škôl na území Bratislavského kraja. Ide o jeden z ťažiskových projektov vyplývajúcich z koncepcie vzdelávania Oddelenia kultúry BSK, ktorá vznikla v roku 2022. Priblížiť ich nenásilnou formou mladej generácii s využitím metódy orálna história.  

Možno sa pýtate, prečo orálna história? Ide o interdisciplinárnu metódu poznávania dejín. Je úzko spätá s ľudskou pamäťou.

Pre metódu orálnej histórie je dôležitý rozvoj technológií uchovávajúci zvuky a obraz (kamera, gramofón, magnetofón, v súčasnosti PC, notebooky, smartfóny a digitálne diktafóny). Bez týchto výdobytkov vedy a techniky by sa ťažko rozvinula orálna história v dnešnej mnohovrstevnej a multidisciplinárnej podobe.

Súťaž je interaktívnym umelecko-vzdelávacím projektom. Obrazne mladým ľuďom „otvárame oči.“ Chceme aby sa nadchli pre získanie nových skúseností a vedomostí „z prvej ruky“ –  od svojich prastarých rodičov, rodičov, príbuzných, ale aj úplne neznámych ľudí. V konečnom dôsledku nám záleží tiež na podpore a rozvíjaní talentov v oblasti filmovej a literárnej tvorby, získanie zručností v oblasti verbálnej komunikácie.

Ročník 2024

Ročník 2023

Prejsť na obsah