Pamätník Štefana Pálffyho v areáli hradu Červený Kameň je po rekonštrukcii

461
Pamätník Štefana Pálffyho v areáli hradu Červený Kameň je po rekonštrukcii
Pamätník Štefana Pálffyho v areáli hradu Červený Kameň je po rekonštrukcii

SNM-Múzeum Červený Kameň dáva do pozornosti návštevníkom hradného areálu rekonštrukciu pamätníka Štefana Pálffyho, jedného z posledných majiteľov hradu.

Pamätník tvorí kópia bronzovej busty grófa Štefana Pálffyho z roku 1912 od význameného bratislavského sochára Alojza Rigeleho, ktorá bola v priebehu novembra 2023 osadená na už existujúci dobový kamenný podstavec vo voľne prístupnom francúzskom parku vo vonkajšom predhradí hradu.

Pôvodný pamätník Štefana Pálffyho tvorila fontána z ružového mramoru s bronzovou bustou, ktorá bola postavená v roku 1912 na vtedajšom Čákiho námestí (dnes Komenského námestie) v Bratislave.

Po prvej svetovej vojne bola busta prevezená na hrad Červený Kameň, kde bola umiestnená priamo na hradnom nádvorí, už na novom podstavci. Pri prechode vojnového frontu v roku 1945 došlo k poškodeniu busty. V 50. rokoch 20. storočia bola busta demontovaná a verejnosť mala možnosť vidieť už len jej podstavec. Busta bola uložená v depozitári múzea, stala sa zbierkovým predmetom a dlhé obdobie bola verejnosti neprístupná.

V roku 2023 sa vďaka finančnej podpore Nadácie SPP uskutočnil projekt, v rámci ktorého
bola vyhotovená rekonštrukčná kópia pôvodnej busty, čo umožnilo rekonštrukciu pamätníka do pôvodnej podoby.

Pamätník Štefana Pálffyho v areáli hradu Červený Kameň je po rekonštrukcii