Pamäťový trenažér pre učiteľov

601

Efektívne zapamätanie je pojem známy aj neznámy. Učitelia sa často pýtajú žiakov „ Pamätáte si to? Hovorili sme o tom minulý týždeň na hodine, rozprávala som vám príbeh.“ „Aha, áno už si spomíname.“

Niekoľko učiteľov a vedenie Obchodnej akadémie Račianska mali možnosť dozvedieť sa viac o tajomstvách ľudskej pamäte, spôsoboch a technikách zapamätávania priamo od profesionálnych lektoriek, v rámci projektu Erasmus+.

Príjemné vidiecke prostredie Beskýd podnietilo sebaspoznávanie, uvedomenie si svojho typu osobnosti s pozitívnymi aj negatívnymi črtami, prinieslo nové poznatky o syndróme vyhorenia, ako aj čas na tréning relaxačných techník. Pamäťové asociácie: – straka – kľúče, kabelka – semafor, ale aj tvorba príbehu o európskych krajinách, ako aj vytvorené myšlienkové mapy ešte aj po týždňoch zostali v pamäti.

Pridanou hodnotou bola návšteva blízkej hradnej zrúcaniny rarita Európy, atraktívna prechádzka rozáriom a aj miestna výroba keramických záhradkárskych predmetov. Jednoducho kreatívne vzdelávanie, nadšený tím učiteľov, perfektné tréningové aktivity, vhodné prostredie českého vidieka s možnosťou popoludňajšieho relaxu a upevnené kolegiálne vzťahy.