Park na Karloveskej by mali dokončiť do konca apríla

824

Nový park na Karlovej Vsi by mali dokončiť do konca apríla. Termín dokončenia bude závisieť od jarného počasia a ukončenia povoľovacích procesov. Pokiaľ nepríde k prieťahom, park by mohol byť skolaudovaný v druhej polovici apríla. Najneskôr v máji by tak do nového parku mohli prísť prví návštevníci.

Karlova Ves navrhla hlavnému mestu pomenovať nový karloveský verejný priestor Park Suchá Vydrica. Mesto tento návrh akceptovalo a postúpilo Názvoslovnej komisii hlavného mesta SR Bratislavy, ktorá sa ním bude zaoberať na najbližšom zasadnutí.

Zaujímavosťou nového parku bude nepochybne aj platan na pamiatku herca Leopolda Haverla. Vysadia ho neďaleko miesta, kde stál jeho rodný dom. Naplnia sa tým želania pamätníkov na pripomenutie obľúbeného a známeho herca, ktorý bol Karlovešťanom.

V marci a apríli finišovali stavebné práce na dotvorení parku, mesto dokončovalo povrchy dopadových plôch, spevnené plochy, realizovalo drobné stavebné úpravy, skatepark a tribúnu.

Zdroj: Karlova Ves