Parkovanie na chodníkoch je zakázané. Aké budú kontroly a sankcie?

2226

Od 1. marca 2022 začal na Slovensku platiť absolútny zákaz parkovania na chodníkoch. Bude platiť minimálne mesiac, kým sa parlamentu definitívne podarí schváliť odklad platnosti tejto novely zákona.

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Je reálne, aby polícia kontrolovala a sankcionovala všetkých?

Mestská polícia Bratislava musí postupovať podľa platnej legislatívy a šoférov, ktorí budú v rozpore s novelizovaným zákonom parkovať na chodníkoch, bude náležite riešiť. „Za priestupok bude možné uložiť pokutu do 50 eur v blokovom konaní alebo majiteľa auta riešiť formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 eur. Samozrejme, vodičov je možné riešiť aj dohovorom. Výšku pokuty a jej formu zvažuje samotný policajt na základe priestupku, jeho závažnosti, spôsobu spáchania a jeho následkoch,“ vysvetlil Peter Borko, vedúci oddelenia komunikácie Mestskej polície hlavného mesta.

Mestská polícia Bratislava si uvedomuje, že počet priestupkov môže výrazne prekročiť kapacitu jej príslušníčiek a príslušníkov. „Stále bude platiť, že budeme preverovať každý oznam na linku 159 alebo zaslaný prostredníctvom nášho webu, či mobilných aplikácií. Avšak, prioritne budeme riešiť priestupky, ktoré ohrozujú alebo obmedzujú slušnú majoritu obyvateliek a obyvateľov Bratislavy, ako je napríklad jazda po chodníku alebo parkovanie na chodníku, pri ktorom neponechá šofér dostatočný priestor pre prechod ľudí napríklad s kočíkom, na vozíku a podobne, parkovanie v bezprostrednej blízkosti priechodov pre chodcov, parkovanie na verejnej zeleni, blokovanie výjazdu z parkoviska, či z parkovacieho boxu,“ dodal Borko.

Kontrolu bude robiť aj štát

Policajti krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, v rámci možností vyplývajúcich z potrieb priameho výkonu služby a vyhlásenej mimoriadnej situácie na území SR, vykonajú kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky.