Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

1344

Bratislavský samosprávny kraj v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb  v kompetencii  BSK“ realizuje cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb, prijímateľov sociálnych služieb, ich rodinných príslušníkov  a verejnosť.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na 41. vzdelávací seminár na tému

Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím

ktorý sa uskutoční
dňa 04.12.2019 o 09:00 hod.
v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja
na Sabinovskej ulici č. 16, v Rokovacej sále (na prízemí).

Program seminára:

1. Sexualita jednotlivcov s mentálnym postihnutím
PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, UK v Bratislave

2. Ciele sexuálnej výchovy ľudí s mentálnym postihnutím
Ing. Edita Kruzslíková – riaditeľka DSS, Plavecké Podhradie

3. Partnerstvo a sexualita ľudí s mentálnym postihnutím v praxi – diskusia MUDr. Sylvia Bzdúchová – psychologička, psychiatrička, lektorka výcvikov Mgr. Mária Tóthová – riaditeľka DSS pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec Mgr. Beata Minďasová – riaditeľka ZSS Zelený dom Skalica Ing. Edita Kruzslíková – riaditeľka DSS, Plavecké Podhradie

Predpokladaná doba trvania: 09:00-12:00 hod. Prosíme Vás o záväzné nahlásenie Vašej účasti e-mailom na ivan.sokola@region-bsk.sk alebo telefonicky na 02/48264109 do 03.12.2019 do 13:00 hod. z dôvodu obmedzenej kapacity Rokovacej sály. Účasť na seminári je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť.