Petržalka bude napriek kríze poskytovať dotácie aj v roku 2023

726

Vedenie petržalskej samosprávy sa aj napriek krízovej situácii rozhodlo vo svojich plánoch podpory partnerov pokračovať a škrtať financie sa nechystá. Konečnú výšku peňazí na tento účel v roku 2023 ale nateraz odhadnúť nevie. 

Podpora neziskových organizácií, združení a spolkov, ale aj menších športových klubov či fyzických osôb – podnikateľov, ktoré svojimi verejnoprospešnými aktivitami prispievajú k rozvoju Petržalky. Taký je dlhodobý zámer jedného z dotačných systémov najľudnatejšej mestskej časti, na ktorý každoročne vyčleňuje zo svojho rozpočtu sumu 100-tisíc eur. Podávanie žiadostí prebieha posledné roky výlučne elektronicky cez portál PETRZALKA.EGRANT.sk. Žiadosť je potrebné zaslať aj s povinnými prílohami, no najdôležitejšie je dodržať termíny. Tie vzhľadom na platné VZN zostávajú rovnaké aj napriek rozpočtovému provizóriu. Žiadosti od dvoch do päťtisíc eur je nutné poslať do 15. februára. Na schválenie petržalského rozpočtu pre rok 2023 už teraz čakajú i mládežnícke oddiely veľkých športových klubov.

Škrtať sa neplánuje, ale…

Rozpočtové provizórium okrem iného znamená, že samospráva musí de facto pozastaviť investície. Zároveň však musí mesačne hospodáriť maximálne s jednou dvanástinou bežných výdavkov pôvodne schváleného rozpočtu z predchádzajúceho roka. A práve do tejto sumy spadajú aj spomínané dotácie. Bez schváleného rozpočtu na rok 2023 tak mestská časť nedokáže prostredníctvom svojich funkčných, transparentných a obľúbených dotačných schém garantovať termíny ani výšku finančnej podpory verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v katastri Petržalky. Vedenie samosprávy sa aj napriek tejto provizórnej situácii rozhodlo vo svojich plánoch podpory partnerov pokračovať a škrtať financie sa zatiaľ nechystá. Konečnú výšku peňazí na tento účel v roku 2023 však nateraz odhadnúť nevie

„Žiadosti o dotácie na projekty síce prijímame, ale dočasne ich nebudeme vyhodnocovať a nevieme zaručiť ani ich schválenie. Všetko bude závisieť od (ne)schválenia návrhu rozpočtu pre aktuálny rok na najbližšom zastupiteľstve, ktoré je naplánované na polovicu februára“ upozorňuje zástupkyňa petržalského starostu Iveta Jančoková. Všetko teda majú v rukách poslanci petržalského miestneho zastupiteľstva „Verím, že poslanci na druhý pokus rozpočet mestskej časti schvália, aby sme aj v roku 2023 mohli podporiť plnohodnotné a nesmierne prospešné komunitné projekty,“ dodáva v dobrej viere.

Väčšie do polovice februára

Žiadatelia o dotácie od 2000 do 5000 eur sa musia tak či onak poponáhľať a svoje žiadosti v kontexte platného VZN na Miestny úrad Petržalka elektronicky doručiť už do 15. februára 2022. Vzhľadom na vyššiu sumu týchto financií z verejných prostriedkov o pridelení konkrétnej dotácie v Petržalke spravidla rozhodujú dotačné komisie a vo finále ich schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Žiadosti o menšie dotácie do 2000 eur je možné podávať až do 31. októbra 2023 a v 150-tisícovej mestskej časti ich schvaľuje priamo starosta, čiže aktuálne Ján Hrčka.

Vlani podporili 64 projektov

Zatiaľ čo v roku 2021 mestská časť v tejto dotačnej schéme podporila 48 projektov, v roku 2022 ich bolo až o 16 viac, a to aj vďaka navýšenej sume o ďalších 40-tisíc eur. Petržalka tak v minulom roku cez spomínanú dotačnú schému podporila až 64 väčších a menších verejnoprospešných projektov početných občianskych združení, neziskových organizácií či športových klubov, pričom výška účelovej dotácie sa vždy odvíjala od ich finančnej náročnosti. „Organizáciám, spolkom a združeniam v Petržalke sme nesmierne vďační za ich nasadenie, ktoré je základom pre lepší a krajší život nás všetkých,“ uzatvára petržalská vicestarostka. Sumár každoročne pridelených dotácií so zoznamom úspešných i neúspešných žiadateľov zverejňuje mestská časť Bratislava-Petržalka na svojom webe TU.

Ďalšie desiatky tisíc pre veľké športové kluby

Mestská časť pravidelne udeľuje dotácie aj veľkým športovým klubom v Petržalke, ktoré vychovávajú talentovanú mládež. Za minulý rok im cez inú schému schválila viac ako 185-tisíc eur. Najviac, takmer 42-tisíc eur, putovalo jej najväčšiemu športovému klubu FC Petržalka; necelých 30-tisíc eur získalo Gymnastické centrum Slávia UK; nasledoval basketbalový klub B.S.C. Bratislava so sumou takmer 20-tisíc eur a Športová škola karate Bratislava, Klub modernej gymnastiky Danubia, Športový klub polície BA, Rekreačný beh (Run for fun), Hockey club Petržalka 2010, futbalový klub MŠK Iskra a Karate klub Seiken.

Samospráva však i pri tejto dotačnej schéme poukazuje na to, že tohtoročné prideľovanie peňazí pre mladých športovcov na základe žiadostí, ktoré obdržala ešte v minulom roku, rovnako závisí od pípadného schválenia či neschválenia rozpočtu pre rok 2023. Aj celkový prehľad poskytnutých dotácií pre veľké športové kluby je dostupný na webe Petržalky TU