Petržalka ľuďom bezplatne pristaví kontajnery na objemný odpad aj na jar. Bude ich viac ako v minulom roku, posilnia sa aj Slnečnice

1306

Petržalka už tradične dvakrát do roka, vždy na jar a jeseň, pristavuje pre svojich obyvateľov veľkokapacitné kontajnery, do ktorých je možné umiestniť nadrozmerný odpad. Mestská časť sa ich pokúsi vo všetkých 72 lokalitách zabezpečiť podľa vopred zverejneného harmonogramu, vždy v utorky a štvrtky od 12:00 do 18:00. Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním.

Tohtoročný jarný zber 2022 je naplánovaný na marec a apríl, kedy budú kontajnery pristavené až v 72 lokalitách Petržalky. Tie boli vytypované aj na základe záujmu miestnych. „Oproti minulému roku pristavíme každý týždeň o dva kontajnery navyše, čím reflektujeme zvýšený záujem občanov o túto službu. Celkovo sa tak počet kontajnerov navýši z pôvodných 60 na 72,” informuje Tatiana Stanová z referátu čistoty a poriadku miestneho úradu. Samospráva posilní kvôli veľkému dopytu aj oblasť stále sa rozrastajúcich Slnečníc, kde budú posledný deň zberu umiestnené až tri kontajnery. 

Odpad bude možné priniesť podľa plánovaného HARMONOGRAMU. Prvý zber by sa mal uskutočniť 1. marca v lokalitách Kežmarské námestie, Očovská 8-10, Dargovská – Nábrežná (roh ulíc), Kopčianska 82, Kapicova – Pečnianska (roh ulíc) a Pečnianska 9-11. Kontajnery budú vo vybraných lokalitách umiestňované vždy v utorky a štvrtky od 12:00 do 18:00 a budú obsluhované pracovníkmi úradu z oddelenia správy verejných priestranstiev.

Čo do veľkokapacitných kontajnerov nepatrí?

Obyvatelia môžu do kontajnerov ukladať objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce a pod.); sanitu v celku (umývadlá, vane); elektroodpad aj čisté kovy.

Naopak, do kontajnerov nie je možné vyhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemický ani inak nebezpečný odpad. Na tieto účely môžu využiť služby Zberného dvora Petržalka na Ulici Ondreja Štefanka 4 alebo sezónne zbery, o ktorých Petržalka pravidelne informuje na svojich stránkach.

Samospráva upozorňuje, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov posunuté. O týchto zmenách bude obyvateľov informovať na webe, cez mobilnú aplikáciu a sociálne siete. 

Zdroj: Petržalka