Petržalka: Nezabudnite využiť dotácie na stravovanie detí v školách a škôlkach

819

Dotknutým zákonným zástupcom detí materských a základných škôl pripomína mestská časť Petržalka, aby nezabudli na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu doručiť formulár na posúdenie ich príjmu. Ten posunie mestská časť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o dotáciu na stravovanie ich detí. Na túto dotáciu má nárok dieťa z domácnosti:

a) ktorej je poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi;

b) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;

c) alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 a zároveň nedovŕšilo 15 rokov, pričom v školskom roku 2021/2022 bude navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy.

Formulár potrebný k posúdeniu dotácie na stravovanie detí v petržalských základných a materských školách v období od 01. septembra do 31. decembra 2021 je potrebné na oddelenie sociálnych vecí predložiť najneskôr do 05. augusta 2021.

Viac informácii aj so spomínaným formulárom nájdete na bit.ly/stravaPET.

Zdroj: Petržalka