Petržalka odštartovala revitalizáciu Šrobárovho námestia

1079

V Petržalke vznikne ďalší kvalitný verejný priestor určený na rekreačné a športové aktivity. Začiatkom tohto roka informovala petržalská samospráva o zámere revitalizácie Šrobárovho námestia a areálu Základnej školy Anatolija Karpova. Súčasťou bola štúdia, ktorá sa priebežne upravovala na základe požiadavke miestnych obyvateľov ako aj plán ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Koncept revitalizácie významného zeleného priestoru v petržalskej miestnej časti Dvory mestská časť dotiahla do konca, a tak pred pár dňami zahájila stavebné práce. Tie predbežne potrvajú do konca januára 2022.

Potenciál byť skutočným námestím

Šrobárovo námestie je jedným z najväčších zachovaných vegetačných plôch osadených v minulosti pri masovej výstavbe bytových domov v Petržalke.

Dôvodom jeho skrášlenia je najmä chýbajúce funkčné využitie zelenej plochy, ktorá námestie zďaleka nepripomína. Priestor námestia je možné definovať skôr ako vnútroblok ohraničený bytovými domami, polyfunkčným objektom a priľahlými dopravnými komunikáciami.

Súčasná rekonštrukcia prebieha na základe pripomienok miestnych obyvateľov, pričom dôraz sa, samozrejme, kladie aj na ochranu drevín. Zmodernizovaný priestor má obyvateľom priniesť najväčšie benefity v oblasti športu a rekreácie.

A na čo všetko sa môžeme tešiť?

  • Pribudnú nové chodníky.
  • Vysadia sa nové stromy i zeleň.
  • Pribudnú nové koše a lavičky.
  • Nainštaluje sa nové verejné osvetlenie.
  • Opraví sa oplotenie ZŠ Černyševského.
  • V areáli ZŠ vznikne workoutové ihrisko a neskôr i tartanová dráha.
  • Dobuduje sa nový psí výbeh.

Širšie chodníky aj nové stromy

Na revitalizáciu priestoru Šrobárovho námestia je alokovaných 200-tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov mestskej časti, ktoré budú využité najmä na účely výmeny mestského mobiliáru a obnovy vegetačných plôch.

Úprava priestoru sa v prvej fáze dotkne najmä rekonštrukcie chodníkov, ktorej súčasťou bude aj ich rozšírenie a spevnenie. Následne sa mestská časť zameria na výmenu existujúcich smetných košov a lavičiek za nové. V priestore ZŠ Černyševského, ktorá bude prepojená s námestím, vznikne nové workoutové ihrisko, neskôr pribudne aj psí výbeh či tartanová dráha.

Po inventarizácii tunajších drevín v réžii zamestnancov oddelenia životného prostredia pristúpi mestská časť aj k výsadbe asi 50 kusov nových stromov.

Zdroj: Petržalka