Petržalka opäť hľadá svojho nezabudnuteľného učiteľa

888

Bratislavská Petržalka hľadá opäť Učiteľa, na ktorého sa nezabúda. Ide o špeciálnu kategóriu v rámci každoročných oceňovaní najlepších pedagógov materských a základných škôl v pôsobnosti mestskej časti. Učiteľom s takýmto titulom sa môže stať súčasný, ale aj bývalý pedagóg. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke i sociálnej sieti.

„Vopred vieme povedať, že víťazi so svojím pedagogickým majstrovstvom a láskavým prístupom už roky pomáhajú ich deťom a žiakom v často ťažkých životných chvíľach i rozhodnutiach, za čo im patrí obrovské ďakujeme,“ konštatuje mestská časť s tým, že povolanie učiteľov si zaslúži rešpekt, vzdelávanie a vychovávanie budúcich generácií je podľa nej mimoriadne náročné.

Nominácie je potrebné poslať do 11. marca poštou na oddelenie školstva petržalského miestneho úradu, elektronicky na e-mailovú adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk alebo cez elektronický formulár. Predložené návrhy musia obsahovať meno a priezvisko navrhovaného pedagóga vrátane kontaktu na neho, názov materskej školy alebo základnej školy, v ktorej pôsobil, respektíve pôsobí, ako aj zdôvodnenie návrhu. Kontaktné údaje by nemal zabudnúť uviesť ani navrhovateľ.

Zdroj: TASR