Petržalka opravila ďalšie tri terasové schodiská

470

Po schodiskách na Rovniankovej 2 a Fedinova 2 prišli na rad aj tie na Beňadickej 5 – 13. Konkrétne išlo o päť ramien vonkajších schodísk. Reč je o terasách v správe mestskej časti Petržalka, ktorých súčasťou sú aj uvedené schodiská.

„Hoci naša samospráva spravuje iba 16 úsekov, kolegovia z Referátu investičných činností im venujú zvláštnu pozornosť, pravidelne ich monitorujú a úseky hodné rekonštrukcie sa snažia čo možno v najkratšom čase dať do potrebného stavu,“ približuje mestská časť Petržalka na sociálnej sieti.

Vďaka tomu ešte v máji tohto roku vystavili externému dodávateľovi objednávku na rekonštrukciu 225 m2 schodiska na Beňadickej. Súčasťou bola aj oprava oceľových zábradlí, ktoré zub času i počasia nahlodal hrdzou.

„Tí z vás, ktorí už po vynovených schodoch kráčali, si iste všimli, že niektoré stupienky boli vyhotovené úplne nanovo, pričom celé schodisko sa dočkalo kompletnej murárskej výspravky,“ dodáva.

Vlasové trhliny podmienené teplom boli opravené pružným náterom a ak sa čudujete, prečo sú schody drsné, dôvodom je využitie protišmykového reprofilačného materiálu, čo zaručuje bezpečnosť.

Zdroj: Petržalka