Petržalka organizuje druhé kolo zápisu do piatich materských škôl

796

Bratislavská Petržalka organizuje druhé kolo zápisu do piatich svojich materských škôl. Ide o tie škôlky, v ktorých má od jesene pribudnúť niekoľko nových tried. Týka sa to materských škôl na Lietavskej, Iľjušinovej a Bohrovej ulici a tiež na Turnianskej 6 a Turnianskej 10. Druhé kolo je určené pre tých rodičov detí, ktorí neuspeli v prvom kole.  

„Žiadosti je možné podať iba na päť vybraných materských škôl, kde otvárame nové triedy, na zvyšné sa druhé kolo prijímania nevzťahuje,“ skonštatovala Anna Sonneková z oddelenia školstva miestneho úradu.

Podmienkou je vyplnenie tlačiva žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, k dispozícii je na webovej stránke mestskej časti. Samospráva však upozorňuje na jeden rozdiel, a to na adresáta žiadostí. V prípade novovznikajúcej materskej školy na Turnianskej 10 je potrebné podávať osobne alebo poštou do podateľne miestneho úradu, v prípade zvyšných štyroch škôlok, v ktorých sa len rozširujú kapacity, sa budú žiadosti adresovať osobne, poštou alebo e-mailom priamo ich riaditeľkám. Termín podávania žiadostí zostáva v obidvoch prípadoch rovnaký, a to od 9. do 13. augusta.

Na školský rok 2021/2022 eviduje mestská časť 1553 žiadostí. V prvom kole bolo prijatých 913 detí, zatiaľ neprijatých ostáva 640. Od septembra by mestská časť mala prijať do verejných škôlok o 250 detí viac. Po jednej triede otvoria materské školy na Lietavskej, Iľjušinovej a Turnianskej 6, tri triedy pribudnú na Bohrovej. Kompletnou obnovou voľných priestorov Základnej školy Turnianska 10 vznikne úplne nová štvortriedna škôlka.

Okrem toho môžu Petržalčania, ktorí v budúcom školskom roku umiestnia svoje dieťa do súkromnej škôlky, opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok. Ním sa mestská časť snaží pomôcť tým zákonným zástupcom, ktorých dieťa sa pre nedostatok kapacít nedostalo do štátnej škôlky. Žiadosti je možné podávať do 15. augusta (vrátane). Príspevok sa týka maximálne 40 detí, finančná pomoc vychádza pre jedno dieťa na 90 eur mesačne.

Zdroj: TASR