Petržalka pokračuje v debarierizácii vstupov do základných škôl i na športoviská

849

Miznú obrubníky a pribúdajú rampy i výťahy. Bratislavská Petržalka pokračuje v budovaní bazbariérových vstupov do škôl i na športoviská. Mestská časť na to vyčlenila vo svojom rozpočte 180.000 eur. Zamerať sa chce predovšetkým na základné školy vo svojej pôsobnosti, vytvoriť chce rovnaké príležitosti na výchovu a vzdelávanie všetkých žiakov.

Najnovšie napríklad pribudla bezbariérová prístupová rampa na Základnej škole Anatolija Karpova na Černyševského ulici. Okrem nej bol na interiérovom schodisku inštalovaný aj stoličkový výťah, ktorý uľahčí presun imobilným žiakom medzi poschodiami. „Pre žiakov so špeciálnymi potrebami je to najkrajší novoročný darček,“  konštatuje riaditeľka školy Zora Dóczyová.

Novinka nadväzuje na vlaňajší grantový program, v rámci ktorého boli podobná rampa a výťah vybudované na ZŠ Prokofievova, ktorá sa ako jediná v Petržalke venuje aj žiakom s poruchami autistického spektra. V súčasnosti sa realizujú dokončovacie práce aj na ZŠ Gessayova.

Ďalšiu novinku v prospech zdravotne znevýhodnených návštevníkov zavádza mestská časť i v Petržalskej plavárni, ktorú otvára v sobotu. Pri vstupe a výstupe do bazéna im bude nápomocný mobilný zdvihák s vozíčkom. „Zariadenie funguje na princípe vysúvacieho mechanizmu, ktorý sa ovláda priamo na prístroji cez ovládací panel,“ vysvetľuje manažér plavárne Marián Lukáč.

Mestská časť nezabúda pri bezbariérovosti ani na športoviská. Samospráva ešte v roku 2019 otvorila brány prvého bezbariérového a inkluzívneho ihriska pre deti so zdravotným znevýhodnením na Blagoevovej ulici. V tom čase išlo o prvé ihrisko tohto typu na Slovensku. Obdobný koncept chce rozšíriť na ďalšie ihriská a športoviská.

Prvým má byť workoutové ihrisko na stále revitalizovanom Šrobárovom námestí, kde po dokončení všetkých prác vzniknú ďalšie bezbariérové chodníky. Imobilní návštevníci sa tak budú môcť jednoduchším prístupom a vďaka inkluzívnym cvičiacim prvkom športovo vyžiť i bez asistencie druhej osoby. Ďalšie petržalské športové ihrisko bez bariér by malo byť sprístupnené vo februári.

Okrem toho sa v Petržalke postupne rekonštruujú a debarierizujú viaceré chodníky na základe memoranda o spolupráci medzi magistrátom a mestskou časťou. Hlavné mesto sa takto snaží vynahradiť nevyvážené prerozdeľovanie peňazí z minulosti.

Zdroj: TASR