Petržalka prispeje na odmeny pre najaktívnejších učiteľov jej základných škôl

827

Aj v budúcom školskom roku chce mestská časť Petržalka opäť motivovať pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl možnosťou získať príspevok ku mzde vo výške 100 EUR mesačne v čistom.

„Zástupcovia našej samosprávy na tento účel schválili dve dotačné schémy – Naučiť lepšie, odmeniť viac a Spolupracovať lepšie, odmeniť viac. V rámci nich bude prerozdelených 39 540 EUR pre 12 najaktívnejších učiteľov a 9 odborných zamestnancov, ktorými sú napríklad školskí psychológovia; špeciálni, liečební či sociálni pedagógovi; logopédi alebo asistenti učiteľov,“ približuje mestská časť.

Na príprave inovatívnych projektov môžu petržalskí šikovní vyučujúci pracovať do 31. augusta a svoje žiadosti môžu do tohto termínu posielať pohodlne online. Vyhodnotenie prebehne do polovice septembra. Viac informácii nájdete na bit.ly/100eurkvyplate.

Zdroj: Petržalka