Petržalka sa teší na nových operených Petržalčanov

833

Labutia mamička sa poctivo stará na vytiahnutie svojich mláďat. Mestská časť sa teší na nových operencov a zároveň chváli Petržalčanov, že k hniezdu pristupujú v dostatočnej vzdialenosti.

Zdroj: Petržalka