Petržalka spustila pilotný projekt pomoci ľuďom bez domova

786
Petržalka spustila pilotný projekt pomoci ľuďom bez domova
Petržalka spustila pilotný projekt pomoci ľuďom bez domova

Bratislavská Petržalka spustila pilotný projekt pomoci ľuďom bez domova. Jednou z noviniek je celoročná výdajňa teplej stravy a nápojov. V novembri je naplánované aj sprevádzkovanie ďalšieho kontaktného miesta či spustenie miestnej krízovej linky. Informuje o tom na svojom webe.


„Cieľom výdajne je aj socializácia klientov, ktorí sa pri šálke čaju môžu porozprávať medzi sebou alebo s našimi odbornými pracovníkmi. Radi poradíme, ako sa zaradiť späť do života,“ konštatuje vedúci oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu Ján Korec.
Priestory výdajne nájdu ľudia bez domova v odovzdávacej stanici tepla (kotolni) na Haanovej ulici neďaleko Kaplnky sv. kríža v Starohájskom lesíku. Otvorená je celoročne každý pondelok od 18.00 do 19.00 h. Poskytne najmä polievky, kávu a čaj.
Okrem výdajne na Haanovej je v novembri v pláne sprevádzkovanie ďalšieho kontaktného miesta, a to na Vyšehradskej ulici. V ňom bude výlučne v zimnom období podávaný teplý čaj.


Samospráva sa zároveň snaží o prevenčnú činnosť, predovšetkým pravidelným monitoringom ľudí bez domova prespávajúcich na uliciach. „Okrem toho sa prehlbuje bytová chudoba a vzrastá počet ľudí so psychiatrickými diagnózami,“ podotýka Korec.


V Petržalke žije odhadom 190 ľudí bez domova. Ich presnejší počet by mali ukázať výsledky aktuálne prebiehajúceho sčítania ľudí bez domova v Bratislave zastrešovaného bratislavským magistrátom, do ktorého kompetencií i financovania táto agenda primárne spadá.


Miestna samospráva však aktívne kontaktuje takmer stovku klientov žijúcich v provizórnej forme bývania, teda v chatrčiach, stanoch či karavanoch. Výraznejšiu aktivitu vyvíja najmä v chladných mesiacoch, keď je v uliciach uplatňovaný zimný krízový plán pomoci. V rámci neho bude v novembri spustená aj petržalská krízová linka 0947 487 061. Vo vyhradených hodinách bude slúžiť pre včasnú identifikáciu ľudí, ktorí sa v zimnom období ocitnú v náhlej núdzi.

Zdroj: TASR