Petržalke pomáha ľuďom v núdzi cez sociálnu výdajňu. Zapojiť sa môžete aj vy

1267

V Petržalke podľa aktuálnych dát žije približne 500 ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej a hmotnej núdzi. Nie vždy vlastným zavinením. Veľa týchto príbehov skrýva neľahký životný osud. Od náhleho zhoršenia zdravotného stavu, cez neočakávanú stratu práce, až po neospravedlniteľné týranie.

„Prosíme, ak poznáte niekoho, komu by pomohol pravidelný a bezplatný príjem základných potravín a potrieb, dajte mu vedieť o našej sociálnej výdajni,“ píše mestská časť na sociálnej sieti.

Aktuálne je Sociálna výdajňa na Rovniankovej 12 otvorená každý utorok, stredu a štvrtok od 10:30 do 12:30. O celom procese podania žiadosti o pomoc sa môžu ľudia informovať priamo na jej pobočke, Miestnom úrade Petržalka alebo telefónnom čísle 0947 487 666.

„Oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s priateľmi z vybraných obchodných reťazcov a potravinová banka Slovenska už takmer 10 rokov podávajú pomocnú ruku našim najzraniteľnejším spoluobčanom. Pomôžte im pomáhať aj vy a povedzte vašim známym aj neznámym v núdzi, na koho sa môžu v ťažkých životných chvíľach obrátiť,“ dodáva samospráva.

Zdroj: Petržalka