Petržalská električka pomôže zvýšiť bezpečnosť cyklistov a chodcov pri Chorvátskom ramene

992

Aj počas minulého týždňa došlo na spoločnej cestičke chodcov a cyklistov pri Chorvátskom ramene v Petržalke k dopravnej nehode. Zvýšená opatrnosť nielen na tejto komunikácii je preto určite namieste.

Cyklotrasa pozdĺž Chorvátskeho ramena je vo vlastníctve a správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a v prvom rade je obslužnou komunikáciou na údržbu tohto umelého kanála. Cestička navyše však vhodne umožňuje premávku aj cyklistom a chodcom. V časti medzi Romanovou a Kutlíkovou ulicou však bola postavená výhradne ako cyklotrasa.

„Magistrát má zmluvu so Slovenským vodohospodárskym podnikom, na základe ktorej máme možnosť realizovať opravy chodníka, ktorý tento partner vlastní. Chorvátske rameno je historicky cyklotrasa a momentálne tam žiaden režim neplánujeme meniť. Konfliktné situácie medzi cyklistami a chodcami by tam už nemali vznikať po predĺžení električkovej trate a zabezpečení segregácie všetkých úsekov v Petržalke. Dovtedy platí, že cyklisti tolerujú chodcov, ktorí sú tam de iure len ako hostia,“ upresnil Tomáš Peciar, cyklokoordinátor zo sekcie dopravy na magistráte.

„Petržalčanov aj preto vyzývame k zvýšenej tolerancii a ďakujeme za zodpovedný prístup tak chodcom, kolobežkárom, ako aj cyklistom. Len dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a vzájomným rešpektom dokážeme zamedziť vzniku podobných nešťastných udalostí,“ dodáva mestská časť Petržalka.

Zdroj: Petržalka