Petržalské školy menia stravovací systém k lepšiemu

646

S novým mesiacom prichádza aj nová príležitosť. Vybrané materské a základné školy v Petržalke sa od 1. apríla zapájajú do projektu Skutočne zdravá škola v rámci európskeho projektu SchoolFood4Change.

„Projekt Skutočne zdravá škola je bezplatný a komplexný program kvalitného a udržateľného stravovania a neformálneho vzdelávania o jedle a výžive pre materské, základné a stredné školy, ktorý pomáha v rozvoji kultúry zdravého stravovania a učí žiakov, odkiaľ jedlo pochádza, ako vzniká, ako vplýva na náš organizmus, ale aj to, ako ovplyvňuje svet, v ktorom žijeme.  Zároveň však pomáha dostať kvalitné, čerstvé a sezónne produkty od domácich výrobcov a pestovateľov do slovenských škôl a školských jedální,“ približuje mestská časť na sociálnej sieti.

Do programu Skutočne zdravá škola sa v Petržalke zapojilo celkovo 15 materských škôl a jedna základná škola. Súčasťou vzdelávania nebude len teória o zdravom stravovaní, ale aj praktické interaktívne kurzy varenia, záhradkárčenia, lekcie o výžive či show varenia naživo.

„Tešíme sa, že sa naše školy a škôlky hlásia k zdravej výžive a vytvárajú projekty na podporu zdravej výživy alebo sa zapájajú do projektov pod hlavičkou firiem. Príkladom je MŠ Strečnianska, ktorá vytvorila projekt Zeleninkoví kamaráti na prevenciu obezity alebo Základná škola Holíčska sa zas prihlásila do projektu Čerstvé hlavičky na zabezpečenie prísunu čerstvého ovocia a zeleniny počas celého školského roka,“ dodáva samospráva.

Školy ktoré sa zapojili do programu Skutočne zdravá škola

 • ZŠ Pankúchova 4
 • MŠ Bohrova 1
 • MŠ Bradáčova 4
 • MŠ Bulíkova 25
 • MŠ Gessayova 31
 • MŠ Haanova 9
 • MŠ Holíčska 30
 • MŠ Jankolova 8
 • MŠ Lachova 31
 • MŠ Lietavská 1
 • MŠ Macharova 1
 • MŠ Pifflova 10
 • MŠ Rovniankova 8
 • MŠ Röntgenova 16
 • MŠ Šustekova 33
 • MŠ Vyšehradská 17

Zdroj: Petržalka