Pezinok odstránil skládku v Grinave

859

Igelitové vrecia a autodiely nepatria do porastu medzi vinohrady. Zamestnanci Mestského podniku služieb v Pezinku odstránili čiernu skládku, na ktorú upozornili prostredníctvom odkazu pre starostu obyvatelia. Znečistený plast sa už nemôže recyklovať, preto skončil na skládke odpadov. Nezákonne umiestnený komunálny odpad mesto odpratalo na vlastné náklady.

Finančné prostriedky za uloženie komunálnych odpadov na skládke idú z poplatkov od obyvateľov aj podnikateľov z mesta Pezinok. Plasty, ako aj iné oddelene zbierané odpady (separáty), treba vhadzovať do nádob na to určených. Je to nielen lacnejšie, ale predovšetkým šetrnejšie k životnému prostrediu. Obyvateľom v rodinných domoch a na sídliskách zabezpečuje nádoby na separáty mesto Pezinok. Podnikatelia majú povinnosť zabezpečiť si zber separátov s Organizáciou zodpovednosti výrobcov a zberovou spoločnosťou.

Ak sa odpady správne vyseparajú, môžu sa recyklovať a neskončia na skládke a mesto to bude stáť menej finančných prostriedkov.

Zdroj: Mesto Pezinok