Plánujete tento rok svadbu? Nové Mesto zverejnilo termíny sobášnych obradov

2332

Plánujete tento rok vstúpiť do manželstva? Nové Mesto prináša plán termínov sobášnych obradov, ktoré má mestská časť schválený na rok 2022. Ide o sobotné termíny v obradnej sieni v budove bývalej Konskej železnice na Krížnej ulici, vždy dva v každom mesiaci. Prvý termín je vždy v prvej polovici mesiaca, druhý v druhej polovici.

Pre snúbencov, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v mestskej časti, je sobáš v uvedených termínoch bezplatný. Za termín mimo schváleného časového plánu uhradia poplatok 20 eur.

Plán sobášnych obradov do konca roka 2022:

 • 5. a 19. február
 • 12. a 26. marec
 • 9. a 23. apríl
 • 7. a 21. máj
 • 11. a 25. jún
 • 9. a 23. júl
 • 13. a 27. august
 • 10. a 24. september
 • 8. a 22. október
 • 12. a 26. november
 • 3. a 17. december

„Novomestský matričný úrad vykoná počas roka okolo 150 sobášnych obradov, pričom prevažná väčšina párov si povie svoje „áno“ v budove Konskej železnice. Bratislavskí snúbenci vyhľadávajú novomestskú „Konku“ z dôvodu peknej obradnej siene v historickej budove, ale aj pre jej výbornú dostupnosť a možnosť parkovania. Preto až jednu tretinu sobášov tu uzatvárajú páry bez trvalého pobytu v našej mestskej časti,“ približuje mestská časť na webe.

Ak plánujete svadbu v Novom Meste a potrebujete viac informácií, kontaktujte priamo Matričný úrad na Junáckej ulici č. 1 na telefónnom čísle 02/49 253 263, dôležité informácie nájdete aj na stránke mestskej časti TU.

Zdroj: Nové Mesto