Počet zahraničných turistov vzrástol o takmer tisíc percent

428

Počet zahraničných turistov v Bratislave vzrástol za 1. kvartál tohto roka oproti vlaňajšku o takmer 1000 percent. Dôvodom extrémneho medziročného nárastu je aj lockdown a protipandemické opatrenia, ktoré platili začiatkom minulého roka. Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board však nepredpokladá, že sa podarí už tento rok prilákať taký počet návštevníkov ako v predpandemickom roku 2019.

„Myslím si, že počet zahraničných turistov z roka 2019 sa nám nepodarí do Bratislavy prilákať skôr ako v roku 2023. Treba však zároveň dodať, že sa viac sústredime aj na typ turistov, akých k nám lákame, nie len ich kvantitu,“ konštatuje predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.

Pri pohľade expertov na oživenie cestovného ruchu a ich odhade, kedy sa zahraničný cestovný ruch dostane v ich krajine na predpandemickú úroveň, sa prikláňa do skupiny konzervatívnejšieho odhadu. Podľa správy Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch (UNWTO), si väčšina zo zástupcov Európy, a to 56 percent myslí, že to bude už budúci rok. Ďalších 36 percent predpokladá, že to bude až v roku 2024 a neskôr. Zvyšných osem percent respondentov uviedlo, že cestovný ruch u nich túto úroveň už dosiahol, alebo očakávajú, že ju dosiahne už v tomto roku.

„Počet zahraničných turistov v našom hlavnom meste začal v tomto roku výrazne narastať až v apríli. Som preto presvedčený, že po lete budú štatistiky, ale hlavne reálna situácia v cestovnom ruchu, ešte optimistickejšie,“ poznamenal Grežo. Tento mesiac plánuje BTB spustiť on-line kampaň s cieľom osloviť ešte viac zahraničných návštevníkov. Smerovať bude na okolité krajiny i ďalšie kľúčové trhy, ako je Nemecko či Taliansko.

UNWTO zverejnila tento mesiac správu, podľa ktorej zaznamenal medzinárodný cestovný ruch od januára do marca 2022 medziročný nárast o 182 percent. Destinácie na celom svete podľa nej privítali odhadom 117 miliónov medzinárodných príchodov v porovnaní so 41 miliónmi v 1. štvrťroku 2021. Údaje UNWTO tiež ukazujú, že počas 1. štvrťroka 2022 privítala Európa takmer štvornásobok medzinárodných príchodov ako v 1. štvrťroku 2021. Medzinárodný cestovný ruch však napriek tomu zostáva o 61 percent pod úrovňou z predpandemického roka 2019.

Zdroj: TASR