Pod chatovou oblasťou Podkerepušky v Záhorskej Bystrici pribudne 7 nových ulíc

1457

Pod chatovou oblasťou Podkerepušky v Záhorskej Bystrici, v lokalite, kde vyrastajú nové bytové a rodinné domy pribudne 7 nových ulíc – Hrabovinská, Dobrienková, Belicová, Orešianková, Trebuľková, Hadincová a Skalníková.

Názvy nových ulíc sú odvodené od kríkov a rastlín, keďže nová rezidenčná štvrť Orešianky sa nachádza na mieste bývalých ovocných sadov, kde rástli slivky, čerešne, hrušky a malé samorodé vinohrady. Hrabina je vrch v Malých Karpatoch nad Záhorskou Bystricou, dobrieka a orešianka sú historické odrody hrušiek, belica zase historická odroda sliviek, trebuľka pravá je rastlina s liečivými účinkami a hadinec obyčajný je bylina rastúca na lúkach a medziach. Skalníková ulica dostala názov podľa kríka – okrasnej dreviny.

Názvy nových ulíc sú už nahrané do Registra adries, obyvatelia tejto lokality si môžu požiadať o pridelenie orientačného čísla a následne sa prihlásiť na trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.

Zdroj: Záhorská Bystrica