Poď stážovať na mestský úrad do Pezinka

814

Oddelenie stratégie a životného prostredia mestského úradu v Pezinku ponúka stážový program pre vysokoškolákov, v ktorom môžete zúročiť svoje znalosti v praxi, zdokonaliť ich a zároveň môžu ukázať zamestnancom oddelenia nový pohľad na fungovanie samosprávy. Stáž bude prebiehať do konca roka, období mesiacov jún – december 2022. Stážový program nie je honorovaný, nakoľko odmenou sú získané nové vedomosti, zručnosti a návyky.

V prípade záujmu o stážový program, zasielajte vaše životopisy, motivačné listy a súhlas so spracovaním osobných údajov do 17. apríla 2022 na mailovú adresu staze@msupezinok.sk. Vybraných záujemcov bude mesto kontaktovať. Podmienky výkonu stáže sa s vybranými uchádzačmi dohodnú individuálne.

Vysokoškoláci máte možnosť pôsobiť na oddelení stratégie a životného prostredia a získať prax v oblasti dopravy, územného plánovania, gis, životného prostredia, odpadového hospodárstva či archívnictva. Môžete sa stať aj súčasťou prípravy projektov pre deti a mládež v rámci environmentálnych programov, strategického plánovania alebo ako terénny pracovník spoznať proces priamej práce s občanmi. „Využijeme aj znalosti študentov stavebných fakúlt, architektúry, krajinnej architektúry, arboristiky, dendrológie či verejnej správy napríklad pri spracúvaní odborných stanovísk a rozhodnutí,“ dodáva mesto na sociálnej sieti.

Zdroj: Mesto Pezinok