Podporené projekty Nadáciou SPP v DSS Rozsutec

2645

V marci 2019 zamestnanci DSS Rozsutec napísali 5 projektov pre klientov tohto zariadenia. Nadácia SPP tento rok podporila dva projekty pre prijímateľov zariadenia Imricha a Katku a pre ďalších klientov Miestna časť Bratislava Lamač podporila ručné práce.

Imrich si vďaka projektu zakúpil rozličné pomôcky na rozvoj senzomotoriky a kognitívnych funkcií. Vďaka pomôckam si udržuje svoje schopnosti na čo najvyššej možnej miere. Projekt tiež podporil Imrichove vzťahy s ostatnými kamarátmi zo zariadenia prostredníctvom zakúpených spoločenských hier. Projekt bol podporený sumou 150 eur.

Katka sa rada venuje ručným prácam najradšej vyšíva a háčkuje. Vďaka podporenému projektu si mohla Katka nakúpiť rozličné veci, ktoré sú potrebné na činnosť, ktorú rada robí. Zároveň sme podporili Katku v tom, aby  chodila do Centra rodiny v Dúbravke a tam sa venovala ručným prácam s ostatnými ľuďmi s intaktnej populácie. Mohla si tak rozvinúť svoje komunikačné schopnosti. Zlepšila si vzťahy s ostatnými klientmi. Katka už nesedávala sama na chodbe, ale šila spolu s ostatnými v pracovnej dielni. Katka mala radosť, ak mohla niekoho obdarovať svojimi výrobkami.  Projekt bol podporený sumou 170 eur.

Miestna časť Bratislava Lamač podporila našich klientov v projekte ručných prác sumou 270 eur.  Naši klienti sa mohli rozvíjať v prácach, ktoré ich napĺňajú a dokážu byť prostredníctvom nich užitoční aj pre spoločnosť. Klienti strávili čas zmysluplne výrobou rozličných dekorácií, ktoré mohli sami predávať na Radničkiných trhoch a potešili nimi potešia svojich blízkych. Zviditeľnili sa svojou prácou a rozvinuli aj svoje motorické zručnosti, zmysel pre detail a podporili vlastné estetické cítenie

Veľké ďakujem patrí Nadácií SPP za podporené projekty v roku 2019 pre Imricha a pre Katku. Tiež ďakujeme Centru rodiny v Dúbravke za dlhoročnú spoluprácu a podporu prijímateľov sociálnych služieb v DSS Rozsutec. Miestnej časti Bratislava Lamač, v ktorej naši klienti žijú, ďakujeme okrem podpory projektu aj za ľudskú oporu a spolupracujúce vzťahy.

Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD., Mgr. Petra Kobolková, Mgr.Veronika Gábriková

DSS Rozsutec